Приключва проект на областна администрация

Picture 034Заключителна пресконференция организира Областна администрация Ямбол по проект “Повишаване на професионалната компетентност и ефективност на Областна администрация Ямбол”.  Проектът се реализира с финансовата помощ на Оперативна програма „Административен капацитет“ с бенефициент Областна администрация Ямбол в рамките на 9 месеца. Общата стойност на проекта е 61 045 лв. Ръководител на проекта е Павлина Пенева, главен секретар на Областна администрация Ямбол.

Основната цел на проекта е повишаване професионалната квалификация и компетенции на служителите от Областна администрация Ямбол.

Picture 035 (1)В изпълнение на тази цел проектът се фокусира върху няколко  по-специфични цели:

• Повишаване на знанията и уменията на служителите на Областна администрация Ямбол, съобразно техните професионални задължения чрез организиране на обучения за професионално развитие

• Подобряване на процесите на управление на   мотивацията  и ефективно лидерство в администрацията

• Придобиване на знания и умения на служителите на  Областна администрация Ямбол  за работа със специфични групи граждани

• Повишаване на ключовите компетенции на служителите на Областна администрация Ямбол

В рамките на проекта са проведени няколко ключови обучения:

„Обвързаност на личните цели на служителите с целите на администрацията като гаранция за ефективност и ефикасност в работата на Областна администрация Ямбол“.

Проведеното обучение по ключови компетенции е с участието на всички служители на администрацията, с насоченост към обвързване на личните и професионалните цели на служителите и създаване на чувство за съпричастност с целите на администрацията.

 „Повишаване на компетентността на служителите при работа със специфични групи потребители на административни услуги“

Изградени нови умения и поведенчески техники за работа и административно обслужване на служителите с граждани, които са със специфични нужди – неграмотни, безработни, без правни познания, хора в неравностойно положение, малцинствени групи.

 „Повишаване компетентността на администрацията чрез мотивация и ефективно лидерство“

Повишени знания и умения на  служителите от Областна администрация Ямбол относно начините и методите за управление на мотивацията на хората, как да работят по-добре и да добавят стойност към всяка дейност.  Изградени работещи стратегии за добро управление на екипите чрез ефективно лидерство.

 „Подобряване организацията и повишаване уменията на служителите в ситуации на бедствия, аварии и кризи“

Проведено обучение по ключови компетенции за повишаване уменията на служителите в ситуации на бедствия, аварии и кризи и постигане  на  по-добра  и ефективна организация на администрацията в критични ситуации.

About the Author :