Приключва проверката на язовирите в община „Тунджа”

DSC01500Тази седмица ще приключи проверката на язовирите в община „Тунджа”, която областна администрация извършва, останали са само около 5 населени места, съобщи зам.-кметът на общината Георги Чалъков и уточни, че очакват да видят протоколите и предписанията към отделните обекти, като за една част от тях  вероятно ще възразят, защото не са съгласни с една част от констатациите.

По повод на разминаването в броя на язовирите на територията на община „Тунджа” – според Държавната агенция метеорологичен и технически надзор те са 131, Георги Чалъков коментира, че нямат толкова язовири на тяхна територия. Като общинска собственост общината води около 106 язовира, като 80-86 от тях реално се използват, останалите са засушени и не могат да имат преливници, изспускатели и т. н. изисквания за воден обект.

На времето, когато са правени картите на възстановената собственост по населени места са отбелязвани язовири, но те на практика не съществуват. Имало е и случаи, когато язовирната стена е отбелязвана като един имот, а огледалото на язовира като друг имот, така по карта има два водни обекта, а реално язовирът е един.

Зам.-кметът по икономика на общината обясни, че възнамеряват да поискат отписването на водните обекти, за да се избегнат тези грешки и защото законът за водните обекти налага много големи изисквания за поддръжката им без да прави разлика дали язовирът е от 2 дка, или от 200 дка, например.

По време на проверките е присъствал представител на общината, а не както се оплакаха от областта, че едва ли не възпрепятствали проверките, тъй като не им изпращали представител.

Всеки от протоколите по проверките е разписан от представител на общината, отделно, ако няма човек на общината, проверяващите дори няма да могат да намерят водния обект, уточни още Георги Чалъков.

 

 

About the Author :