Прием на документи за военна служба

44_bigВ Офиса за водене на военен отчет в община Ямбол се приемат документи за прием на военна служба както следва:

1. За Военно медицинска академия за 42 длъжности за магистър – лекари, магистър – дентална медицина и 5 /пет/ длъжности за медицински сестри .

Кандидатите трябва да притежават съответното медицинско образование и да не са по възрастни от 40 години за лекарите и 33 години за медицинските сестри и да отговарят на останалите условия за прием на  военнослужещи. Лекарите получават звание „капитан” а медицинските сестри звание „старши  сержант” .

Офицерите се приемат за военни формирования от населените места Ямбол (Кабиле), Безмер, Сливен, Ст. Загора, Пловдив, Варна и София.

Медицинските сестри са за военни формирования в градовете Ст. Загора, София и В. Търново /Национален военен университет/.

Документите се приемат до 15.04.2016 г.

2. За Военно въздушните сили се приемат войници за 89 вакантни длъжности .

Кандидатите не трябва да са по възрастни от 32 години и да отговарят на условията за прием на военнослужещи.

Приетите военнослужещи ще служат във военни формирования в населените места – Полски градец, Черноморец, Братово, Крумово/ Пв./, Граф Игнатиево и Банкя.

3. За Съвместното командване на силите са обявени 50 длъжности за прием на войници.

Кандидатите не трябва да са по възрастни от 32 години и да отговарят на условията за прием на военнослужещи. Приетите военнослужещи ще служат във военни формирования в градовете Бургас и София.

За справки и повече информация – в Офиса за водене на военен отчет на община Ямбол – гр. Ямбол ул. Търговска №11 и тел.: 66 22 41 и 66 22 56 или GSM:  089 55 99 687, Петър Петров.

About the Author :