Приемат се войници и офицери на военна служба

1473882047Във военно окръжие-Ямбол се приемат документи за кандидатстване за военна служба:

– до 11.05.2018г в Стационарната комуникационна и информационна  система на Република България.

Службата ще се изпълнява във военни формирования в София,   в. ф. 42 170 – Сливен и в. ф.42650-Копривчица.

– до 09.05.2018г. в Съвместното командване на силите на Република България. Службата ще се изпълнява във в. ф.22980 – София, в. ф. 28860 Г. Малина и в. ф. 32450 – Мокрен област Сливен.

– до 23.05.2018г. в Централно военно окръжие.

За Разград  – 1 офицер, подполковник, за Видин – 1 офицер, майор и за Монтана – 2 офицери, подполковник и майор.

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

–  да имат средно или по-високо образование

–  да имат висше образование – ВВУ и ВА за офицерите;

–  да са годни за военна служба;

–  да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

– срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

–  да нямат друго гражданство, освен българско;

–  да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната;

– да са психологично пригодни;

– да не са  уволнени с наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;

– да не са по-възрастни от 28 г. ,  41 г. ,за служилите „кадрова служба” и 50 години за офицерите.

–  да не са минали повече от 10 г. от уволнението, за служилите „кадрова служба”.

За справки и повече информация : Офиса за водене на  военен отчет на община Ямбол – гр. Ямбол, ул. Търговска №11 и тел.

66 22 41 и 66 22 56 или GSM 089 55 99 687 – Петър Петров.

About the Author :