Приемат документи за кандидатстване за военнослужещи в Националния военен университет във В. Търново

voДо 09. 06. 2017г. във Военно окръжие  Ямбол се приемат документи за кандидатстване за военнослужещи в Националния военен университет в град Велико Търново както следва:

– Офицери 2-ма /двама/ с ОКС  „бакалавър” по специалност  от професионално направление „Военно дело“ до 50 годишна възраст със звание капитан и капитан или ст. лейтенант.

– Старшини 3-ма /трима/ Специалност придобита в Професионален сержантски колеж (ПСК) или ССВУ

Кандидатите трябва да отговарят на общите изисквания за прием на военнослужещи, както следва:

–         да не са осъждани и следствени

–         да са годни за военна служба

–         да нямат друго гражданство освен българско.   

–   кандидатите да са освободени от военна служба /кадрова/

–         да не са  уволнени с наложено дисциплинарно наказание „уволнение”

–         да не са по възрастни от 50 г.

–         да не са минали повече от 10 г. от уволнението

–         да притежават военна отчетна специалност по длъжностите за който кандидатстват

–         да притежават военно звание по резерва , изискващо се за длъжността за която кандидатстват или по високо.

За справки и повече информация в Офиса за водене на  военен отчет на община Ямбол  гр. Ямбол ул. Търговска №11 и телефони

66 22 41 и 66 22 56 или GSM 089 55 99 687 Петър Петров

About the Author :

Leave a reply