Преките чужденстранни инвестиции са намалели с над 28 %

434443432Преките чуждестранни инвестиции в нефинансовия сектор на област Ямбол към 31.12.2016 г. възлизат на 56.5 млн. евро, което е с 28.5% по-малко в сравнение с 2015 година, съобщават от статистиката.

През 2016 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 47.7 млн. евро, и в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 9.0 млн. евро.

Към 31.12.2016 г. област Ямбол се нарежда на 25-то място сред 28-те области в страната по размер на преки чуждестранни инвестиции.

В областта, с най-голям обем на преките чуждестранни инвестиции е община Ямбол с 34.9 млн. евро, следвана от община “Тунджа” с 14.1 млн. евро.

 

About the Author :