Преработващата промишленост с най-голям дял на наетите в област Ямбол

НСИНаетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол в края на декември 2018 г. са 29.8 хиляди по предварителни данни на Националния статистически институт. Спрямо края на септември 2018 г. наетите лица намаляват с 3.4%, а в сравнение със същия период на предходната година – с 6.6%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в края на декември 2018 г. в обществения сектор са 6.9 хил., а в частния – 22.9 хиляди. Спрямо края на септември 2018 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 0.2%, а в частния сектор – с 4.4%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.3%, докато в частния сектор намаляват с 8.7%.

Структурата на наетите лица по икономически дейности в края на декември 2018 г. показва най-голям относителен дял на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 35.1%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 14.3% и „Образование“ – 8.5%.

About the Author :

Leave a reply