Преработващата промишленост и търговията в Ямболско с най-много освободени от работа през април

Регистрираните в бюрата по труда от Ямболска област безработни в края на месец април – втория месец от обявяването на извънредното положение заради епидемията от COVID 19, са 5 036. В сравнение с месец март 2020 г. те са се увеличили с 1201 човека, а спрямо април 2019 г. са с 1566 души повече. Равнището на регистрирана безработица достига 9.0 % и в сравнение с март 2020 г. стойността на показателя се увеличава с 2.2 процентни пункта.

Във всички общини се отчита увеличение на броя на регистрираните безработни лица спрямо предходния месец, поради нарасналия брой новорегистрирани в резултат на намаление и спиране на дейности по време на извънредното положение – ръстът общо за областта е с 31% в сравнение с март 2020 г. Увеличението в община Ямбол е с 841 души (52%), Тунджа – с 138 (24%), Стралджа – 104 (24%), Елхово – 110 (12%) и Болярово – 8 (3%).

През април 2020 г. безработните от наблюдаваните групи в неравностойно положение на пазара на труда имат следния дял от общия брой на регистрираните: младежи до 24 г. (6.2%, 314 лица); младежи до 29 г. (14.7%, 738 лица); продължително безработни (14.7%, 739 лица); лица без квалификация (57.6%, 2903); лица с основно и по-ниско образование (49.1%, 2471), лица с увреждания (4.8%, 242).

Входящият поток новорегистрирани безработни през месец април е 1499 лица, като 855 от тях (57,0%) са заявили при регистрацията си в бюрата по труда, че са загубили работата си вследствие на COVID-19. Секторното разпределение на отпадналите от заетост през месеца показва, че най-засегнатите сектори от кризата са: преработващата промишленост – с 17,9%, търговията – с 13,6%, хуманно здравеопазване и социална работа – 11,3% и хотелиерство и ресторантьорство – с 10,7%.

Постъпилите на работа безработни през месеца са 260, като 63.5% (165 души) от тях са устроени в реалната икономика. Работа на субсидирани работни места са започнали 95 лица от рисковите групи – 6 по насърчителни мерки, 81 по програми за обучение и заетост и 8 по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Заявените работни места в бюрата по труда на първичния пазар на труда през април са 209. Най-голям дял свободни работни места са заявени в търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (32.5%), преработващата промишленост (25.4%) и държавно управление (14,4%).

Най-много работни места са обявени за позициите: тапицер; работник озеленяване; пакетировач; домашна помощница; работник в строителството.

About the Author :

1 Comment to “Преработващата промишленост и търговията в Ямболско с най-много освободени от работа през април”
  • Без контрол
    May 27, 2020 - Reply

    Цифрите са факт, но реалността е друга!Никой не си направи труда да направи проверка, работниците пак си работеха във фирмите, документите бяха формално оформени и предадени по съответния ред…

Leave a Reply to Без контрол Cancel reply