Премиерът Бойко Борисов откри разширяването на газопреносната мрежа в участъка от българо-турската граница до компресорна станция „Странджа“

На 21 октомври 2019 година министър-председателят на Република България Бойко Борисов откри разширяването на газопреносната мрежа в участъка от българо-турската граница до компресорна станция „Странджа“, включващ Газоизмервателна станция „Странджа“, която е на територията на община Болярово. На откриването на разширеното трасе на “Балкански поток” на наша територия присъстваха още: вицепремиерът Томислав Дончев, министърът на енергетиката Теменужка Петкова, изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ Владимир Малинов, руският посланик Анатолий Макаров, представители на друг държави с които се работи по проекта. Гости на събитието бяха и представители на община Болярово: дългогодишният кмет Христо Христов – по време на последния му мандат започна работата по това разширение, за подготвителната работа, на което активно съдейства местната власт, заместник-кметът Нина Терзиева и експертът от Техническата служба Николай Николов. Поканата им бе лично от ръководството на „Булгартрансгаз“ ЕАД в лицето на изпълнителния директор Владимир Малинов. Присъстваха и представители на различни институции, народни представители от областите Ямбол и Бургас, както и кметове и общински съветници от тези области.

Първият етап от проекта включва преносен газопровод с дължина около 11 км и газоизмервателна станция, разположена непосредствено до Компресорна станция “Странджа“. Проектът е ключов за развитието на съществуващата междусистемна свързаност между България и Турция и се явява важна част от подкрепящата газов хъб „Балкан“ нова газопреносна инфраструктура в сраната ни.

Премиерът Борисов благодари първо на строителите, а после похвали заварчици и монтажисти за трудната и денонощна работа. „Строим и даваме възможност на България да си върне мястото на газоразпределителната карта на Европа. Другата седмица ще ви покажа как строим интерконектора с Гърция. Ще имаме две газови магистрали. Там, където има газопроводи, няма война и затова строим още по-усилено. Следващото поколение на България ще взема газпореносни такси, заради геостратегическото си положение“, каза още той.

Енергийният министър Теменужка Петкова заяви, че този поток ще даде възможност за диверсификация на маршрутите на газ. „За България този проект ще направи възможно това да запазим стратегическото си място на газовата карта на Европа“,  каза Петкова.

По време на церемонията по откриване на трасето руският посланик Анатолий Макаров изтъкна, че новият газопровод ще допринесе за просперитета на страната ни и ще стимулира привличането на инвеститори. “Откриваме един неголям, но изключително важен проект”, заяви Макаров. “Пожелавам новият газопровод да укрепи руско-българското сътрудничество”, подчерта той.

 

About the Author :

Leave a reply