Премиера на новата книга на Илко Капелев „Postscriptum. Убежище за роман“

DSC00135Новият, втори по ред роман на Илко Капелев, „Postscriptum. Убежище за роман“ бе представен снощи, 7 юни, в Художествена галерия „Жорж Папазов“ в Ямбол. И като за творец, който е на първо място поет и след това писател, творческата вечер започна със стихове на Илко. Срещата водеше председателят на ямболското дружество на писателите Тенко Тенев. Книгата бе представена от писателя Любомир Котев и критика Иван Гранитски, чието издателство „Захари Стоянов“ издава романа.

Илко Капелев е роден поет, много ярък поетичен талант, а като публицист и белетрист той израсна в моите вестници, подчерта Любомир Котев, главен редактор първо на „Тракиец“, а после и на „Делник“, където Илко работи години наред. Като много силна, феноменална DSC00153книга Котев оцени първата му белетристична творба „Сибирски дневник“. Гениалното й е, че в нея той е смогнал да опише една ужасяваща действителност с много обич, аргументира се Котев. Това, което радва у Илко Капелев, ако погледнем новата му книга, е че той остава верен на себе си, подчерта писателят. Остава верен на жаждата да търси и открива нови структурни модели; да преодолява трафаретното, известното; да провокира читателя, да търси друг характерен подход, свой ракурс към действителността и да намира по-своеобразния изказ. А именно това е творчеството всъщност. Номерът е да се опиташ да изградиш твоя вселена в един толкова интерпретиран сюжет като казармата, защото това е най-общо взето сюжетът на новата книга, каза Любомир Котев. Да събере своите детски спомени, своите някогашни преживявания, своите мечти за бъдещето, идеите си битието изобщо, да пречупи всичко това през душевността на възмъжаващия юноша, който търси мъчително себе си в дебрите на живота – това Илко в голяма степен го е постигнал, отбеляза още той. „Лично аз виждам като недостатък в тази книга прекомерната емоционалност. Това води до накъсване и разпиляване на структурата“, бе критиката на Любомир Котев.

DSC00159Издателят Иван Гранитски от своя страна поздрави Илко Капелев за силната, талантлива книга. Този роман има характера на поетично повествование, той е създаден предимно в романтичен план. Но това не е недостатък, това е характерен подход на един поет към прозата, защити Гранитски противоположната на преди това изказаната гледна точка. Романът е ценен с погледа на героя. Авторът ни показва не само изповедта на една чувствителна душа, но и фона на който се развиват събитията – сложната социална трансформация в края на 70-те години на 20 век. Има го юношеския възторг, съпроводен с трудностите в казармата, има го типичния хумор на войниците, има и солени изрази и страници, но в контекста на психологически оправданото осмисляне, допълни той. Ала най-хубавите страници са именно романтичното описание на надеждите, на трепетите на героя, смята Гранитски. Виждаме и картината на бавната разруха, постепенната деградация на българската армия, която е един от стълбовете на българската държавност. Елементът на поетичен повествователен рисунък е даже и качество на книгата, подчерта още веднъж литературният критик и заяви, че с радост е издал тази книга.

DSC00178Самият Илко Капелев сподели, че е писал така, както умее, в повествованието му липсва тенденциозност. Той разказа как е възникнала идеята за книгата – когато в навечерието на 2008 г. бе пред закриване наборната служба и се обясняваше как ще бъде изградена една малка, но силна професионална армия, той е знаел, че всичко това е обречено на неуспех и е една голяма лъжа. Именно това го е подтикнало към войнишката тематика.

Книгата се издава с финансовата подкрепа на общините Ямбол и “Тунджа”. Срещата приключи с раздаването на автографи, а опашката от желаещи да ги получат бе порядъчно дълга.

DSC00133 DSC00143 DSC00146 DSC00148 DSC00150 DSC00154 DSC00167 DSC00169 DSC00170 DSC00173 DSC00174 DSC00180

                                                                                                                                                                                             Светлана Чамова

 

 

                                                                                                                                                                                              

 

About the Author :

36 Comments to “Премиера на новата книга на Илко Капелев „Postscriptum. Убежище за роман“”

Leave a reply