Премерено увеличение

DSC07282AСъветниците в община Стралджа не се полакомиха като ямболските си колеги да си гласуват максималното увеличение на възнаграждението им, което позволява промяната в Закона за местното самоуправление и местната администрация. Вместо максималните 70 %, те си гласуваха 55 % от средната брутна работна заплата в администрацията за съответния месец. Те реално ще получават по-малко и заради това, че заплатата на администрацията на община Стралджа е по-малка от тази на община Ямбол. Явно съветниците са осъзнали основния момент, че тяхната издръжка е от общинския бюджет и не е морално в условия на криза общинските средства да отиват за техните възнаграждения, вместо за нещо по-полезно.
Минимално е и увеличението на основното възнаграждение на председателя на Общинския съвет, което се определя на базата на брой жители в общината. От 45 % то ще нарасне на 50 % от размера на основното възнаграждение на кмета на общината при законно определен максимум от 90 %.

About the Author :