Преклонение пред Ботев

photo_verybig_1112222 (1)Родолюбците от клуб „Дълголетие” в Стралджа за пореден път дадоха пример за уважение и преклонение пред великите личности на България.

С пламенни рецитации на стихотворенията „До моето първо либе”, „На прощаване”, „Моята молитва” в изпълнение на Маринка Колева и Николинка  Стойчева, бе отбелязана 167-та годишнина от рождението на титаничния Христо Ботев. За живота на революционера и поета  разказа Донка Атанасова, председател на клуба. Тя развълнувано прочете  и трогателното писмо на войводата до семейството му. Още след обръщението „Мила ми Венето, Димитре и Иванке…” в залата се възцари оглушително мълчание, като че ли всеки от присъстващите  отдаваше почит към автора. Петранка Рахнева припомни текста на „Символ верую на българската комуна”. Изблик на високопатриотични чувства породи   обръщението  на Ботев към капитана и пътниците  на кораба „Радецки”. Финалният призив „Да живее България! Да живее християнска Европа!” прокънтя в залата  с групово повторение. Песента „Тих бял Дунав” сложи началото на цяла серия революционни песни, които  разтуптяха по Ботевски  сърцата на участниците в тържеството. „Ако добре познаваме миналото си , ако уважаваме  великите българи , ако следваме заветите им  със сигурност живота ни  ще бъде по-добър!”, твърдят възрастните хора и призовават „Да мислим, да живеем, да обичаме по Ботевски!”

Празникът продължи с отбелязване именните януарски дни на Йордановци и Ивановци.

 

Надя ЖЕЧЕВА

About the Author :