Преименуват улица в „Кралимарковските дупки”?

Ямболската улица „Крали Марко” трябва да се преименува на „Кралимарковите дупки”, сподели мнението си възмутен гражданин, който се оплака в редакцията на „Делник” от безобразното състояние на пътните настилки в града. Според Димитър Петков, има някои централни улици, които от години се пренебрегват от общината и вече са заприличали на лунни кратери, липсва и хоризонтална маркировка. В най-тежко състояние са ул. „Хан Тервел” и ул. „Крали Марко”, които са едни от натоварените транспортни артерии в централната част на Ямбол, макар и по тях да не се движат автобуси от градския транспорт. Наш екип обиколи двете улици и се оказа, че те наистина са в много лошо състояние. И по двете има участъци, наситени с дупки, които трудно могат да се избегнат от шофьорите, понеже покриват цялата ширина на пътя. Това неминуемо води до опасност от повреда на автомобилите или от пътно-транспортни произшествия. През лятото на тази година ул. „Хан Тервел” беше разкопана от двете страни на тротоара по цялата си дължина, тъй като се поставяха нови водопроводни тръби. Ремонт на пътната настилка обаче, така и не бе направен. По принцип, при рехабилитация на пътни участъци, общинското ръководство съобразява дейностите и с подмяна на водопроводната мрежа на улицата, за да се избегне повторно разкопаване, но на „Хан Тервел” се получи обратното – „ВиК” извършиха ремонтните си дейности, а от общината не възстановиха повредените участъци по улицата. Улицата фигурира в списъка на обектите, включени в стратегията за възстановяване на пътната инфраструктура за периода 2010 – 2013 г. на община Ямбол, но към този момент ремонт – цялостен или частичен не е направен. Последният частичен ремонт с изкърпване на дупки на ул. „Крали Марко” пък е от юни-юли 2010 г. Оттогава са минали 3 години, а дупките вероятно са станали двойно повече. На този етап от общината не се ангажираха да отговорят ще се правят ли ремонти на тези улици и кога.

Според общинската стратегия за възстановяване на пътната инфраструктура приоритетни за извършване на ремонт са улиците с най-интензивен трафик на обществения и автомобилния транспорт, най-сериозно пострадалите от последния зимен период, главните вътрешно квартални транспортни артерии, тротоари с най-голям пешеходен поток, както и зелени площи в тротоарите по най-използваните пешеходни зони. С предимство са онези улици, за които важат два или повече от тези критерии, се посочва още в стратегията. За „Хан Тервел” и „Крали Марко” със сигурност важат поне два от критериите.

В тежко състояние, според Петков, са и ул. „Н. Петрини” към стадиона, където на места настилката е толкова изровена, че се вижда чакълът, както и изходите на града за селата Безмер и Кабиле. Той смята, че средства за ремонт на улиците има и след като се вдигат данъци и такси, би трябвало да има адекватен отговор и да се вземат мерки от общината. Пътни ремонти бяха извършвани и през тази година, но те бяха приоритетно насочени към обособяване на нови паркинги и тротоарни настилки.

Магдалена Иванова

About the Author :