Преиздадената история на Люлин

DSC00381 (1)Историята на село Люлин, която е една от първите краеведчески творби за населени места в региона, беше преиздадена, за да стигне до читателите. Това стана факт благодарение на  родолюбеца Тоньо Илиев Пенев, който подготвя историческите страници за родното село още пре 60-те години на миналия век. „Познанието и голямата синовна обич към родния край, желанието да съхраня богатото наследство от героичното му минало и стремежът да допринеса според силите си за патриотичното възпитание на родната младеж бяха основните стимули, които ме доведоха до написването на „Историята на село Люлин”, споделя авторът. Но това не е всичко. Защото в следващите над 300 страници Тоньо Пенев поднася  една богата, разнообразна и полезна информация за местонахождението, релеф, климат, почви и води, растителност и животински свят на малкото село. Интересно разказва за възникване името на Люлин, характера на селището, брой население, поминък, обичаи, вкл. и народни песни. Любопитни са описанията на различните местности и легендите свързани с тях. Разтваряйки страниците на краеведческото издание, читателят ще попадне на интересни абзаци. Ще научи , че „с. Люлин е било стар рударски център.” Освен намерената оловна жила историята твърди, че край селото в римско време е имало… златна мина. Подробности има за образованието в района, за читалищната дейност, за участието на населението в освободителните  войни, дадените жертви. Факт е , че Люлин дава на България 11 лекари, още толкова инженери, 4-ма агрономи, 3-ма юристи и т. н. В книгата има описание  на родовете-първи заселници в Люлин. Полезно допълнение са и кратките исторически сведения за съседните на Люлин 12 села. Безспорно  книгата „Село Люлин” е едно безценно помагало за всеки, който държи да познава добре своя роден край, да научи подробности за възникването и историята  на Люлин, за приноса на хората живели в различни периоди.

Издаването на книгата днес стана възможно благодарение усилията и настойчивостта на кметския наместник  Диньо Капитанов и дарителя Иван Чолаков, родом от с.Люлин, виден бизнесмен, един от основателите на „Овергаз”, подкрепящ всички добри инициативи на кметството.

В желанието повече хора да научат подробности около историята на с. Люлин км. наместник Диньо Капитанов подари на всички съветници, кметове и км. наместници от общината по един екземпляр, книгата стигна и до библиотеките , до всички ценители на подобен род литература в общината.

 Надя ЖЕЧЕВА

About the Author :