Преизбраха Невена Димитрова за председател на читалищното настоятелство в „Зора“

SAM_3224Ямбол, 16.02.2018 г.

Невена Димитрова беше преизбрана за следващите три години за председател на настоятелството на читалище „Зора“ в Ямбол на вчерашното отчетно-изборно събрание. Читалищното настоятелство е в състав: Ангел Тепсизов, Евдокия Янкова, Михаил Михайлов, Невена Димитрова, Нина Божилова, Петър Димитров, Татяна Йовчева, Христина Женкова и Стойка Цингова. На събранието присъстваха 86 членове на читалището и 22-ма с пълномощно.

Секретарят на „Зора“ Евдокия Янкова ги запозна с дейността през миналата година. Припомнени бяха многобройните изнесени концерти, традиционната кулинарна изложба „Вкусно, свинско, винско“ и Петото издание на общинския празник „Есенна ямболска трапеза“. Изложбата на ямболските гобленарки беше на тема „Моят любим гоблен“. В арт салона на читалището през 2017 г. са подредени 4 изложби, сред които и първата самостоятелна изложба на възпитаничката на ХГ „Димитър Добрович“-Сливен Анна Чифудова. Читалището участва във всички национални и общоградски празници, местни и регионални крупни прояви като „Кукерландия“, SAM_3222коледарските празници и др. Отбелязват се празниците от обредния календар на българина – Бабинден, Трифон Зарезан с участието на ФА „Тунджа“, Баба Марта, Денят на християнското семейство и Коледа. С Баба Марта са посетени децата от група „Усмивка“ и четири паралелки от училище „Св. Кл. Охридски“ и са им подарени 137 мартеници, изработени в арт ателието на читалището.

В 35-тото издание на фолклорния ученически фестивал „Родило се преродило“ е имало над 350 участника. В 18-тия ученическия фестивал „Песни России“ са се включили над 160 ученика. Новост са били двата конкурса за рисунка и есе.

Над 300 самодейци, включени в 15 творчески формации, са работили през 2017 г. в „Зора“. Припомнени бяха най-значимите постижения на фолклорна вокална група „Зорница“, Школата за народно пеене с ръководител Нанка Колева, на коледарските групи, ВГ „Пятница 13“, Театрална къща „Зора“ с ръководител Даниела Райчевска, Арт ателието по рисуване на Цветан Казанджиев, клуб „Здраве“, детски танцов състав „Ямболчета“ с ръководител Надежда Колева, Клуб за български народни танци „Ямболи“, Школата по поп пеене.

SAM_3230В годината на детската книга читалището е представило детските авторки Ангелина Жекова и Диана Петрова.  Продължава инициативата клуб „Летящата читалня“. В общински конкурс за 4-класници „Литературни игри.нет“ са участвали 2 училища с 4 отбора – общо 40 ученика. На 24 май читалището осъществи детския празник „В царството на книгата“.

През изминалата година библиотеката е попълнила фонда си с 416 книги, като 153 от тях са купени с бюджета на читалището, а 263 са дарени, но това са книги, издадени след 2000 г. На обявената кампания „Книга подари“ са се отзовали 10 човека, които са подарили книги или пари за купуването им.

210 читатели са получили безплатен достъп до интернет по програма „Глобални библиотеки“.

Читалището работи активно с училища, детски градини, Историческия музей, ХГ „Жорж Папазов“, Регионалната библиотека, Младежкия дом, Дом стари хора, пенсионерски клуб „Хр. Ботев“ и цели изнасяне на дейността си по-близо до хората.

„Зора“ организира среща-разговор с доц. д-р Венцислав Велев – нач. отдел „Регионални дейности“ в Министерството на културата, на която постави съществени въпроси.

Големите нерешени проблеми на читалището са необходимостта от смяна на дограмата, отоплението на зрителната зала, ремонт на избеното помещение и разработването на проекти.

Председателят на проверителната комисия Милко Димитров представи доклада на комисията. Присъстващите гласуваха SAM_3229проекта за бюджет на „Зора“ за 2018 г. , който е в размер на 107 304 лв. От тях субсидията е в размер на 62 032 лв.: 56 532 лв. държавна, 4 хил. лв. от община Ямбол и 1500 лв. от Министерството на културата.

Невена Димитрова запозна присъстващите с план-програмата за дейността на читалището за 2018 г. Културните събития с национално участие са фолклорният ученически фестивал „Родило се преродило“, ученически фестивал „С песните на Европа“ и Седмица на българската литература.

Адвокат Михаил Михайлов, член на настоятелството, връчи паметен знак на Ангел Тепсизов – тазгодишния Цар Трифон, за отличното домакинство и най-вече – по човешки задушевната атмосфера, на празника на виното.

About the Author :