През януари са регистрирани 2801 нощувки в местата за настаняване в Ямболска област

През месец януари 2020 г. в област Ямбол са функционирали 18 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 334, а на леглата – 616. В сравнение с януари 2019 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 5.9%, а на леглата в тях – с 8.1%.

Общият брой на нощувките, регистрирани през януари 2020 г., е 2 801, или с 43.0% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци през януари 2020 г. в област Ямбол е Германия – 35.7%, следват Нидерландия – 13.2% и Турция – 7.1%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през януари 2020 г. намаляват с 13.9% в сравнение със съответния месец на 2019 г. и достигат 1 087. Те са реализирали средно по 2.6 нощувки. Пренощувалите чужденци са 179, а пренощувалите българи са 908. Чуждите граждани са реализирали средно по 3.7 нощувки, а българските – средно по 2.4 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през януари 2020 г. е 16.1%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата се увеличава с 4.6 процентни пункта (фиг.1).

Приходите от нощувки през януари 2020 г. в областта достигат 121 791 лв., или с 43.5% повече в сравнение с януари 2019 година. Регистрирано е увеличение както в приходите от български граждани – с 66.6%, така и от чужди граждани – с 4.5% (фиг. 2).

About the Author :

Leave a reply