През септември набират кандидати по Програма „Старт на кариерата“

oblasna_admin_YambolПрез месец септември 2015 г. стартира процедура за набиране на кандидати за работа по Програма „Старт на кариерата“ от началото на 2016 г., съобщават от областна администрация. В рамките на програмата се осигурява работа в публичната администрация на младежи до 29 години с висше образование. Програмата е финансирана със средства от бюджета на Министерство на труда и социалната политика, съгласно Националния план за действие по заетостта. Предвижда се осигуряване на заетост на 1500 младежи в цялата страна. Младежите се наемат за срок от 9 месеца, като за всяко лице ежемесечно се субсидират трудово възнаграждение, здравни и социални осигуровки.

About the Author :