През март 2020 г. приходите от нощувки в хотелите в Ямболско са с 54,6 % по-малко, отколкото през миналата година

През месец март 2020 г. в област Ямбол са функционирали 16 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 304, а на леглата – 545. В сравнение с март 2019 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 20.0%, а на леглата в тях – с 19.0%, съобщават от Националния статистически институт.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през март 2020 г., е 1 420, или с 58.6% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през март 2020 г. намаляват с 62.0% в сравнение със същия месец на 2019 г. и достигат 614. Те са реализирали средно по 2.3 нощувки. Пренощувалите чужденци са 93, а пренощувалите българи са 521. Чуждите граждани са реализирали средно по 3.6 нощувки, а българските – средно по 2.1 нощувки.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци в област Ямбол са: Германия – 39.8%, Латвия – 9.1% и Румъния – 8.3%.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през март 2020 г. е 8.7%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата намалява с 9.2 процентни пункта (фиг.1).

Приходите от нощувки през март 2020 г. в областта достигат 66 508 лева, или с 54.6% по-малко в сравнение с март 2019 година. Регистрирано е намаление както в приходите от български граждани – с 61.8%, така и в приходите от чужди граждани – с 31.6% (фиг. 2).

About the Author :