През май плащат за първи път за ремонта на центъра

DSC08883През май община Ямбол ще направи първото плащане на строителите, които ремонтират централна градска част от края на октомври миналата година. Това стана ясно на общественото обсъждане за поемане на нов  дълг от 2,2 млн. лв. от фонд „ФЛАГ” за разплащане на извършеното строителство по проекта за модернизация на централна градска част, което се проведе снощи.

Изпълнителите на проекта не са получили авансово плащане. Досега по проекта са са разплатени само около 117 000 лв. – през декември 2012 г. – 74 600 лв., през ноември 2014 г. – 13 440 лв. и през декември 2014 г. – 28 512 лв. Сега през май е предвидено на строителите да се плати сумата от 725 574,58 лв., които са одобрени и проверени за реално извършените строителни дейности.

Според финансовите разчети през юли 2015 г. се очаква строителите да получат 3 083 900 лв., и точно за тяхното разплащане ще е необходим този заем от „ФЛАГ”. През септември 2015 г. е планирано плащане в размер на 1 032 023,80 лв. и, ако бъдат одобрени и допълнителните проекти извън основния, които са за 1 639 569,54 лв., те ще бъдат разплатени на изпълнителите през октомври 2015 г. Общината планира тя да получи обратно от програмата всички средства най-късно до септември 2016 г.

На общественото обсъждане беше припомнено, че срокът на проекта е удължен до 20 декември 2015 г. Основните дейности включват четири етапа, всеки от които е за по 500 хиляди лева, защото такива са били изискванията при разработването му. Първият етап включва централния площад и алеята, която ще води до ритуалната зала. Вторият етап включва ул. „ Г. Раковски” на изток от централния площад, трети етап е ул. „Раковски” западно от площада, а четвъртият етап е площад „Освобождение” – пространството около Безистена.
Допълнителните обекти, които, ако има средства, ще бъдат ремонтирани, са три – от Безистена до градинския мост, от Безистена по ул. „Търговска” до ул. Бяло море” и ул. „Търговска” от ул. „Бяло море” до ул. „Преслав”. Все още не е ясно дали те ще бъдат финансирани, но общата им стойност е 1 639 569,54 лв., а съфинансирането на общината за тях ще бъде по-голямо от задължителните 5 процента – 240 735,72 лв.

Да не се плаща авансово на строителите било техен избор, поясни кметът на Ямбол. Той и зам.-кметът Красимира Петрова обясниха технологията на искания заем. Той ще е в размер до 2,2 млн. лв. и ще се връща от средствата, които общината очаква да получи по самия проект.

Кметът припомни, че всяка община има право да ползва заем от Фонд „ФЛАГ” до 10 млн. лв. Исканата сега сума е разликата, която остава на общината, защото тя ползва заем от 6 млн. лв. за проекта за канализацията в Каргона и около 2 млн. за проекта за Безистена.

Досега общината е ползвала и изплатила още три заема от фонд „ФЛАГ” по проектите за социалния комплекс, за градския парк и за центровете от семеен тип.

Според кмета единствената причина за спирането на проекта са археологическите разкопки,  той твърди, че няма проблеми с доставката на строителните материали – плочките, и  няма проблеми с плащането на строителите, защото те са се съгласили да нямат авансово плащане.

Всъщност, трудно да се каже, че се проведе обществено обсъждане, защото на него се явиха едва 20-тина души, най-вече от общинска администрация и общински съветници, а гражданите се брояха на пръсти. Никой не се интересуваше от нищо и ако не бяха медиите, нямаше да има и зададени въпроси, т. е. на всички всичко им е ясно.

Лично за мен това е необяснимо, защото съдбата на центъра и кога ще приключат ремонтите касае всички, но явно колкото и да си говорим, че трябва да сме активни граждани, сме активни единствено и само пред компютрите в социалните мрежи, но не и в действителност.

Диана Иванова

About the Author :