Нощувките в хотелите в Ямболско през април 2020 г. са с 87,9 % по-малко, отколкото през същия месец на миналата година

Ямбол, 22.06.2020 г.

През април 2020 г. в област Ямбол са функционирали 10 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 206, а на леглата – 370. В сравнение с април 2019 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 50.0%, а леглата в тях – с 45.0%, съобщават от Националния статистически институт.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през април 2020 г., е 410, или с 87.9% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

През април 2020 г. в местата за настаняване в област Ямбол за реализирани нощувки от чужденци от Финландия – 84.4% и Латвия – 15.6%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Ямбол през април 2020 г. намаляват с 92.3% в сравнение със съответния месец на 2019 г. и достигат 128. Те са реализирали средно по 3.2 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през април 2020 г. е 3.9% и в сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата намалява с 13.3 процентни пункта (фиг.1).

Приходите от нощувки през април 2020 г. в областта достигат 20 130 лв., или с 85.9% по-малко в сравнение с април 2019 година. Регистрирано е намаление в приходите от български граждани с 83.0%, а от чужди граждани – с 94.6% (фиг.2)

 

About the Author :