Презентация по проект в ДГ „Здравец“ – град Болярово

47167927_700255467025947_6118203977126379520_nПрезентация на тема „Да обучим и опазим децата в пътното движение“ изнесе директорът на ДГ „Здравец“ – град Болярово Калина Гюрова на 28 ноември 2018 година пред децата от групите „Мики Маус“ и „Буратино“ в кабинета по БДП в детското заведение.

Госпожа Гюрова е ръководител на клуб „Безопасност на движението“ по проект  „Децата на Болярово-успешна интеграция в образователната система и подобряване на учебната среда в общината“ (договор № BG05M2OP001-3.001-0117, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

47166600_700249833693177_5415171547927150592_nТя запозна децата с основните правила за движение, включи ги в игри, чрез които да покажат наученото, запомненото и разбраното и им зададе въпроси в края на занятието. Децата не само слушаха внимателно и затвърдиха част от знанията си, но и взеха активно участие в игрите и отговориха отлично на зададените им въпроси.

 Приключващият проект с ръководител заместник-кмета Нина Терзиева, по който в продължение на две години се работи усилено, бе полезен за децата от Болярово и филиалите в много отношения, а всичко направено по него ще бъде отчетено в заключителната пресконференция пред обществеността.

46762875_700253953692765_9131093689542639616_n 46795173_700252533692907_1815098323690848256_n 47218303_700254593692701_8270516821929492480_n 47226287_700251753692985_4868720780092899328_n

 

About the Author :

Leave a reply