Презентация от психолог пред родители в ДГ „Здравец“

IMGP7461На 8 декември 2016 г. на родителска среща пред родителите на децата от ДГ „Здравец“ – град Болярово от двете групи – „Мики Маус и „Буратино“, бе представена интересна и полезна  презентация. Представи я психологът Павел Тодоров, работещ по проект  „Децата на Болярово-успешна интеграция в образователната система и подобряване на учебната среда в общината“, договор № BG05M2OP001-3.001-0117, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Темата на презентацията бе „Здраве и хармония в семейната среда“ и чрез нея психологът запозна родителите с това как случващото се вкъщи и отношенията между родителите, с отразяват върху поведението и настроението на детето.

IMGP7462Той наблегна на това, че децата обичат и търсят хармонията в семейна среда, както и на всякъде. Те са щастливи, когато са обичани и виждат, че хората около тях също се усмихват и се обичат (основно родителите). Когато едно дете се чувства обичано,, то разгръща потенциала си, подчерта той и допълни, че прекалено взискателните родители губят баланса.

 

IMGP7464В края на презентацията психологът по проекта остави време за въпроси от родителите и се раздели с тях и учителките. Той съобщи, че ще има и други срещи в рамките на проекта, на които ще разговарят по други теми също така важни за децата и тяхното правилно възпитание и отношенията им с възрастните – родители, учители, както и с останалите деца.

 

IMGP7465Това са част от дейностите, които ще се изпълняват в продължение на 28 месеца и 10 дни. Освен, че децата ще имат достъп до така необходимите специалисти като логопед и психолог, ще се осигури допълнително обучение по български език за децата от ромски произход, ще се формират клубове „Фолклор и традиции“, „Детски театър“, „Приятели на природата“, „Безопасност на движението“, „Спорт и развлечения за малките деца“, „Аз рисувам и конструирам“. Ще се осигурят необходимите дидактически материали и средства, както и празнични униформи за децата.

IMGP7469Предвидено е обучение на педагогическия и помощния персонал. Предстоят посещения на куклен театър, зоологическа градина и природонаучен музей за децата.

С разнообразни форми се цели да се постигне ограмотяване на децата от ромския етнос чрез допълнителна работа, повишаване на мотивацията на родителите за осигуряване на участие на децата в образователния процес и др.

IMGP7476

About the Author :

Leave a reply