Пред подписване на дългосрочен договор

DSC01315След успешно спечелен  явен публичен търг  фирма „Боев 33” ЕООД ще стопанисва  под аренда за срок от 20 години  неизползвана нива, общинска собственост, с площ 226 156 кв.м. в местността „Мерата Запад” в землището на Стралджа   и неизползвана нива, училищна собственост на СОУ”П.Яворов”, с площ от 122 668 кв.м.  Съгласно заповедта на Иван Георгиев, изп.дл.кмет на общината,  земята се дава под аренда за изграждане на рибарник и развиване на рибовъдна дейност. Преди разиграването на търга председателят на комисията Мая Димова, нач.отдел „ИДОС” направи нужните разяснения на двамата участници за  началната тръжна годишна вноска от 2262 лв и стъпка за наддаване от 226 лв. за нивата, собственост на общината. Съгласно заповедта  училищната нива бе разиграна с начална тръжна годишна цена от 1227 лв. и стъпка за наддаване 122 лв. Обявената обща тръжна годишна арендна вноска бе 3489 лв.

Спечелилият търга , който наддаде само с една стъпка,  ще внася обща  годишна тръжна арендна вноска от  3 837 лв. Сключването на договора предстои.

About the Author :