Пред обследване

DSC01559За 4 жилищни блока в Стралджа, ул.Хемус № 49,53,55 и 57  започват дейностите за  обновлението им по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Извървян е пътят по регистрация на Сдружения на собствениците на апартаменти, подаване на документи и всички други задължителни процедури по подготовката. На този етап тече процедурата  за избор на фирма за обследване  техническите характеристики и   енергийна ефективност на всяка сграда. След получаване докладите от обследването общината ще внесе в банката  предложението за окончателно  отпускане на средства за санирането, за да стартира обществената поръчка за избор на строителни фирми за изпълнение на предвидените  в програмата дейности.

От общината припомнят, че ако постъпят още молби на собственици на апартаменти  ще организират процедури за възлагане обследването и за останалите жилищни блокове.

About the Author :