Предстои почистване на река Войнишка

oblastВ изпълнение на предписанията дадени при последната пролетна проверка на проводимостта на речните легла, корекции на реки, дерета и диги на територията на област Ямбол, дадени от Басейнова дирекция „Черноморски район“ Варна, областният управител предприе конкретни действия по отношение на участък от река Войнишка, община Стралджа.

Междуведомствена комисия констатира в участък от р. Войнишка, северно от с. Войника намалена проводимост на реката поради паднали дървета в коритото на реката. При последните по-големи наводнения намалената проводимост на участъка от р. Войнишка доведе до заливане на земеделски площи. Предписанията дадени на областен управител са в срок до 1 септември 2017г. да се извършат действия за почистване некоригиран участък от р. Войнишка.

Експерти от Областна администрация Ямбол огледаха конкретния участък и набелязаха стъпки по премахване на падналите дървета и изпълнение на предписанията. Областният управител коментира, че почистването на речния участък ще стане в кратки срокове. Падналите и струпани дървета ще бъдат издърпани и извадени със специализирана техника, трупите маркирани и дървесния материал предоставен на съответната община за социални нужди. Средствата за почистване са от бюджета на областна администрация.

 

About the Author :