Предстои научна конференция „Бъдещето има минало – отбелязване на 150 години от смъртта на Стефан Караджа по време на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018“ по проект

кНа 26 май 2018 година ще се проведе научна конференция „Бъдещето има минало – отбелязване на 150 години от смъртта на Стефан Караджа по време на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018“. Конференцията е част от дейностите по проект със същото наименование, бенефициент е община Болярово, а фанансирането е от конкурса за проекти по грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на българското председателство на Съвета на ЕС 2018.

Научната конференция е една от специфичните цели по проекта и е посветена на 150-годишнината от смъртта на националния герой Стефан Караджа, като препратка към героичното минало и неговия прочит днес.

Основната цел на проекта е да се повиши информираността на българското общество за Европейския съюз (ЕС), ангажиментите и ползите за страната ни като държава – член на ЕС, за същността и ролята на ротационното председателство, за приоритетите на председателството, за възможностите на председателството да изгради позитивен образ на Република България, за постигнатите резултати в рамките на евроинтеграционния процес и приноса на страната ни за развитието на ЕС в контекста на най-значимото събитие през 2018 година, организирано на територията на община Болярово – конференция, посветена на отбелязването на 150 години от смъртта на националния герой Стефан Караджа.

Научната конференция ще бъде проведена в зала на читалището в село Стефан Караджово, организатори са община Болярово и Университета по библиотекознание и информационни технологии – град София. Тя и част от честванията по повод 150 години от смъртта на Стефан Караджа, които са под патронажа на Президента на Републиката Румен Радев.

Началният час на конференцията е 13 часа и е разделена на три секции. Първата е „ … и търсят духът на Караджата…“ и в нея докладите са разпределени по следния начин: “Портретна и нравствена характеристика на Стефан Караджа” (Кирил Ташев, председател на Регионален комитет “Стефан Караджа”-град Бургас); “Стефан Караджа – сила, подвиг, спомен”(Христина Женкова, Регионален исторически музей – град Ямбол), „Стихотворения за героичния подвиг на Стефан Караджа и неговата чета, отразени в българската Възрожденска преса (1868-1877 г.) (Василка Николова Караиванова, студент специалност „Национална сигурност и културно-историческо наследство“ IV курс, УниБИТ); Казано и премълчано за смъртта на Стефан Караджа (Александър Славчев Борисов, студент специалност „Библиотечно-информационен мениджмънт“ III курс, УниБИТ); „Образът на Караджата в медийното пространство“ (Лора Константинова Величкова, Докторант „Книгознание, библиотекознание и библиография“, УниБИТ); Васил Левски и Долна Тунджа – легенди, хипотези, факти.” (Христо Христов, директор на Етнографски музей – Елхово).

Втората секция е „Културно-историческо наследство“ и включва следните доклади: „Съвременни подходи за изследване на културното наследство. Образите на четниците Хаджи Димитър и Стефан Караджа в народната памет“ (Йоан Божидаров Демерджиев, студент специалност „Национална сигурност и културно-историческо наследство“ IV курс, УниБИТ); “Недвижимото археологическо наследство на община Болярово – състояние и възможности“( Стефан Бакърджиев и Явор Русев, Регионален исторически музей – град Ямбол); „Популяризирането на културно-историческото наследство на община Болярово чрез директната употреба на информационни платформи. Добри практики“ (Симона Иванова Душева, студент специалност „Библиотечно-информационен мениджмънт“ I курс, УниБИТ); „Генериране на нови знания и хипотези за обществените процеси и културната памет на населението в региона на Югоизточната граница“ (Ралица Юри Йотова, Докторант „Национална сигурност“); „Хипотетични туристически дестинации – един различен поглед към културното наследство“ (Цветелина Боянова Варадинова, Асистент доктор Катедра „Национална сигурност“).

Третата секция еЕвропейския съюз, младите хора, бъдещето…“ и включва докладите: „Новата образователна парадигма – от Акредитирана квалификация към сертифицирани умения – ценен инструмент за мотивацията на младите хора“ (Проф. д.ик.н. Стоян Денчев & гл. ас. д-р Диана Стоянова); „Европейското подпомагане за развитие на младото поколение – трансфер на знания от университетската към общинската мрежа в България“ (Ева Сашева Ценкова, студент специалност „Комуникации и информиране“ III курс, УниБИТ).

След приключване на изнасянето на докладите и дискусията е предвидено посещение на къщата-музей на Стефан Караджа / паметник на културата с национално значение/ и  църквата „Успение Богородично“.

About the Author :

Leave a reply