Представиха стратегия за младежта на община Болярово

Стратегия за младежта на община Болярово за периода 2020-2030 г. бе представена пред общинското ръководство, кметове и кметски наместници и общински съветници в Болярово. Проектът е изработен от представителна младежка група от населените места в общината в рамките на проект „Ковачница за младежка активност-II“. Инициативата за това е на доброволците от Народно читалище „Умение-2003“-гр. Ямбол, която беше подкрепена финансово от Министерството на младежта и спорта по Националната програма за младежта 2016-2020 г., договор № 25-00-63 от 20.09.2019 г.

Изложените проблеми в Стратегията, както и предложенията за подобряване на условията на живот в малките населени места се основават на реално социологическо проучване сред млади хора на територията на Община Болярово, проведени брейнсторминг-срещи с млади хора в града и селата на общината, проучвания и анализ на данни от различните институции, отговорни за провеждането на младежката политика, проучвания на добри практики за младежки дейности в страната и др.

Специално внимание е обърнато на популяризирането и развитието на доброволчеството. Младите хора изтъкнаха, че това е най-добрият начин, както за премахването на нерегламентираните сметища и ремонтирането на детски площадки и кътове за отдих, така и за придобиването на нови знания и умения от самите тях.

Предстои Стратегията да бъде внесена за гласуване в Общински съвет-Болярово.

Чрез иновативен подход за активизиране на младите хора в малките населени места читалище „Умение-2003“ Ямбол успя да събере и представителни младежки групи от общините Стралджа и Тунджа. Сред членовете им са младежи, които до момента не са били включвани в други младежки организации. Както в Болярово, така и в общините Стралджа и Тунджа през есента на 2019 г. беше проведено социологическо проучване за проблемите и нагласите на младежите. А след общо обучение на 30 млади хора от трите общини и поредица от работни срещи между представителните групи бяха изработени и от самите младежи нови общински Стратегии за младежта за периода 2020-2030 г. Стратегиите на общините Тунджа и Стралджа също са поставени на обществено обсъждане.

About the Author :

Leave a reply