Представиха Националната програма за младежта 2016-2020 в Ямбол

OLYMPUS DIGITAL CAMERAНационалната програма за младежта 2016-2020 беше представена в Ямбол на форум-театър на тема „Доброволчеството – изпитан лек срещу агресията“, организиран от Читалище „Умение-2003“ и БЧК-Ямбол. На форума бяха представени ефективно реализираните доброволчески инициативи по Националната програма за младежта 2011-2015 на Читалище „Умение-2003“, както и добрите практики на БМЧК-Стралджа по превенция на агресията сред младите хора и успешната платформа на Община Тунджа „С Тунджа в сърцето“, която се реализира изцяло с доброволен труд на младите и техните родители в селата.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAНовата програма за младежта е разделена на две подпрограми, разясни Моника Янакиева, експерт в дирекция „Младежки политики“ към Министерството на младежта и спорта пред представители на неправителствени организации, училища и общински администрации. Първата подпрограма е насочена към развитието на мрежата от Младежки консултантски центрове и подобряване на качеството на предлаганите от тях услуги. По втората подпрограма ще бъдат финансирани младежки инициативи и кампании, които развиват младежкото доброволчество, утвърждават младежката работа, насърчават здравословния начин на живот, активизират младите хора в малките населени места или са свързани със  социалното предприемачество и подготовката на председателството на България на Съвета на ЕС.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAОчаква се решението на Министерството на финансите относно предложението на Министерството на младежта и спорта по програмата да могат да кандидатстват не само регистрирани неправителствени организации, а и групи от млади хора.

В близките дни за обсъждане на електронната страници на ММС http://www.strategy.bg/, на дирекция „Младежки политики“ http://nism.bg/ и на Портала за обществени консултации http://mpes.government.bg/ ще бъде публикавана новата Наредба № 5 за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности, съобщи още Моника Янакиева.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

About the Author :