Представители на община Болярово участваха в среща за бъдещето на европейските селски райони в град Вимианцо, Испания

CA4C5F3_3Кметът и заместник-кметът на община Болярово присъстваха на първото международно събитие, което се проведе в рамките на проект „#ЕuSAVE” Срещата се проведе в община Вимианцо от Испания, която е водещ партньор по проекта.

През периода 03-05 април 2019 година представители на 7 селски общини от различни краища на ЕС обсъдиха предизвикателствата, пред които са поставени като: обезлюдяване, застаряване на населението, липса на възможности за работа на младите хора, отдалеченост от големите населени 56551723_1730882913724449_6841005045572435968_nместа. В същото време точно тези населени места имат съхранена природа, традиции, културно наследство. Всички участници се съгласиха, че валоризацията на културно-историческото наследство – материално и нематериално, е възможността да се преодолеят все повече задълбочаващите се демографски проблеми.

Развитието на туристически атракции, които имат възможност да създадат устойчиво местно развитие, е сложен процес, ето защо обединени заедно представителите на малките (под 10 000 души) местни общности ще идентифицират добри практики, ще изготвят  съвместни стратегии.

Представената на събитието чрез мултимедия информация за община Болярово предизвика интерес сред присъстващите, както и желание да посетят общината и на място да се запознаят с нея.

За всички участници, представители на общини и обединения на общини от Италия, Португалия, Латвия, България, Белгия и Хърватия, домакините организираха посещения на културно-историческото и природно наследство на красивия район на област Галисия към който принадлежи и община Вимианцо.

Проектът ще се изпълнява в периода януари 2019 – декември 2020 година.

56436529_1730882950391112_146294201078775808_n 57154766_1730882973724443_2284864963010887680_n

About the Author :