Представители на местната власт участваха в международна работна среща в Харманли

10На 27 март 2015 година кметът на община Болярово Христо Христов, заместник-кметът Нина Терзиева и председателят на Общински съвет – Болярово Атанас Дженков взеха участие в международна работна среща в Харманли. Темата на срещата бе: “Бежанците – от Европейски стратегии към национални и местни политики”.

Организатори на двудневната среща бяха заместник-председателят на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешен ред в Европейския парламент Илияна Йотова и заместник-председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред Атанас Мерджанов. В нея взеха участие евродепутати, народни представители, представители на европейските агенции ЕВРОПОЛ и EASO (Европейска служба за подкрепа на търсещите убежище), представители на националните и местните власти. На срещата бяха обсъдени проблемите с миграцията и увеличаващите се потоци бежанци, както и проблемите пред националните и местните власти. Работната среща се провежда дни преди Европейската комисия официално да представи пакет от законодателни предложения в областта на миграцията и убежищата. С встъпително и заключетелно слово поздрави присъстващите домакинът – кметът на община Харманли Михаил Лисков.

Начало на срещата бе поставено на 26 март с посещението на на координационния център в град Елхово и инженерното съоръжение на българо – турската граница. Там евродепутатът Илияна Йотова сподели, че основните искания от наша страна ще са четири: промяна в текстовете на Дъблинското споразумение за връщане на бежанците; разпределение на бежанците на квотен принцип; изграждане на съвместни гранични патрули и възможност за допълнително финансиране на държави от външната граница на Европейския съюз, каквато е България, не само от фонда за миграция и убежища. Относно защитното съоръжение Илияна Йотова бе категорична,че трябва да положим всички усилия да го защитим, защото идеята за изграждането му е не да възпрепятстваме жертвите на конфликтите и на военните действия да търсят убежище у нас, а да се откронят тези потоци през контролно– пропусквателните пунктове.

На 27 март, след посещение на бежанския център в Харманли, срещата продължи в Културен център – Харманли. Преди началото й бе дадена пресконференция, на която за проблемите с бежанците в различни европейски страни говориха г-жа Биргит Зипел (Координатор в ПГ на Социалистите и Демократите в ЕП в парламентарната Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешна сигурност), г-жа Йете Кристиенсен (Европейска служба за подпомагане в областта на убежището), г-жа Марлене Мизи (Член на Европейския парламент), г-н Алваро Родригез Гая (Ръководител проект, Облекчаване на нелегалната миграция), както и организаторът на срещата г-жа Илияна Йотова. Бе споделен опит от европейските държави по приемането и интеграцията на бежанците и съответно от политиките, целящи да облекчат вследствие на тяхното присъствие местното население.

„Харчим 53 пъти повече пари за бежанци, отколкото Естония. За последната година и половина сме изразходили 6,5 млн. евро, а ЕС ни определи едва 10,5 млн. евро за целия финансов период от 2014 до 2020 г.”- заяви Илияна Йотова на работната среща в Харманли. По нейно мнение за бежанските потоци и предизвикателствата пред националните ни и местни власти. България получава малко над 10 млн. евро европейска помощ за справяне с бежанските потоци за целия финансов период 2014-2020 г., а само за последната година и половина е направила разходи в размер на 6 млн. евро. „Трябва да се преборим с много несправедливости спрямо нашата страна”- заяви категорично българският евродепутат.

About the Author :