Представителите на Ямболска област на Националния събор на българското народно творчество “Копривщица 2015”

_MG_3142На 27.06.2015 г. в спортна зала „Диана“  в град Ямбол се проведе Регионален преглед на българското народно творчество. Прегледът се организира от Областна администрация Ямбол, в сътрудничество с петте общини в областта и РЕКИЦ, във връзка с предстоящия XI Национален събор на българското народно творчество в гр.Копривщица.

В Регионалния преглед взеха участие 69 изпълнители в различни категории /групи, индивидуални изпълнители и др./, описани в Приложение №1 „Програма на Регионален преглед на българското народно творчество“.

Изпълненията на участниците бяха оценени от жури в състав:

Председател: д-р Николай Ников – главен асистент по Фолклористика в Софийски университет „Св.Климент Охридски“

Членове:

  1. Добринка Костова – главен уредник на Етнографско-археологически музей – гр.Елхово
  2. Снежана Делчева – секретар на НЧ „Развитие – 1893“ – гр.Елхово
  3. София Минева – началник отдел „Хуманитарни дейности и европрограми“ – община Болярово
  4. Кольо Пехливанов – гл.експерт „Култура“ – община Стралджа
  5. Пламен Дуков – концерт-майстор на Фолклорен ансамбъл „Тунджа“ и преподавател в НУФИ „Филип Кутев“-гр.Котел
  6. Мая Тодорова – хореограф, в.р.и.д. ръководител на Фолклорен ансамбъл „Тунджа“

Журито взе решение на XI-ия Национален събор на българското народно творчество в Копривщица област Ямбол да бъде представена от следните участници:

ОБЩИНА ЯМБОЛ

 

за общината

Категория

Населено място и институция

Изпълнител/и

Наименование на изпълнението

Времетраене

1.

1.

Танцови групи

Гр. Ямбол

Младежки дом

„Г. Братанов” Ръководител: Елиян Кисьов

Коледарска танцова група „Куклите” – кв. „Каргон”

(45 души)

Коледарски буенек

8 мин.

2.

2.

Танцови групи

Гр. Ямбол

НЧ „Зора-1945”

Ръководител: Недялко Йорданов

Коледарска танцова група към

 (17 души)

Коледарски буенек

8 мин.

3.

3.

Танцови групи

Гр. Ямбол

НЧ „Зора-1945”

Ръководител: Андрей Андреев

Коледарска танцова група

(20 души)

Коледарски буенек

8 мин.

ОБЩИНА ЕЛХОВО

4.

1.

Група за народни обичаи

село Гранитово

НЧ „Съгласие –1928”

Лазарска група

(10 човека)

„Лазаруване”

10 мин.

ОБЩИНА СТРАЛДЖА 

5.

1.

Група за народни обичаи

С.Каменец

НЧ проф.А.Златаров – 1927“

(14 човека)

„Предсватбени обичаи“

15 мин.

6.

2.

Певческа група

С.Войника

НЧ „Просвета-1928“

Певческа група „Латинка“

(15 човека)

„Беглик се бере, Радо ле“

„Таз вечер не съм весела“

„Мари моме, малка моме“

5 мин.

7.

3.

Певческа група

С.Каменец

НЧ „проф.А.Златаров-1927“

Мъжка фолклорна певческа група (7 човека)

„Драгано, Драганке“

„Разболял ми се Никола“

5 мин.

8.

4.

Танцови групи

гр.Стралджа

НЧ „Просвета-1892“

ФА „Въжички“

(70 човека)

„Староселската“

8 мин.

 ОБЩИНА „ТУНДЖА“

9.

1.

Танцови групи

С.Кабиле

НЧ „Напредък-1930“

Фолклорен ансамбъл „Кабиле“

(31 души)

„Кукери“

„Право хоро“

„Лявата“

„Чепанта“

15 мин.

10.

2.

Група за народни обичаи

С.Завой

НЧ „Отец Паисий-1926“ и Клуб на пенсионера „Надежда“

(20 души)

„Меджия на чеиз“

10 мин.

11.

3.

Певци

с. Могила

НЧ “Пробуда – 1928”

Цветозара Стоянова Колева

„Две етърви хоро играят“

  „Завило се вито хоро“

3 мин.

12.

4.

Певческа група

с. Крумово

Клуб на пенсионера “Крумово 2003”

(11 души)

„Задало ми се е, задало,   Недко льо“                     „Булче на  ограда седеше“

5 мин.

13.

5.

Група за народни обичаи

с. Дражево

НЧ “Прогрес – 1936”

(20 души)

“Хора на герана”

6 мин.

14.

6.

Група за народни обичаи

с. Ботево

 НЧ “Христо Ботев- 1928” и Пенсионерски клуб “Златна есен”

Група за автентичен фолклор с ръководител Стоилка Николова

(20 души)

Възстановка на правена на сватбен байрак

15 мин.

15.

7.

Певческа група

с. Голям Манастир НЧ “Напредък- 1927”

Фолклорна певческа група

(12 души)

„Сестро ле, Марийке“    „Слънцето бърза да зайде“

5 мин.

16.

8.

Певческа група

с. Тенево

 НЧ “Просвета -1910”

Фолклорна певческа група

(11 души)

„Иван Ябълко думаше“

„Мило мий, мамо“            „Сочим, сочим“

5 мин.

17.

9.

Певци

с. Генерал Инзово НЧ “Н. Й. Вапцаров-1926”

Радка Караникова

„Бяга ли ми са бягали“

„Марийко мъри укувлийке ле“

3 мин.

18.

10.

Певческа група

с. Маломир

 НЧ “Просвета-1920”

Певческа група за автентичен фолклор “Карапчанка”

(16 души)

„Три хора играят“           „Караджа Станка  думаше“

5 мин.

19.

11.

Певческа група

с. Меден кладенец

НЧ “Изгрев -1928″ и Клуб на пенсионера  „Детелини”

(11 души)

„Димитър Тойне думаше“       „Какво е чудо станало“

„Прочу се Дана, Йордана“

5 мин.

20.

12.

Певческа група

С.Ханово

НЧ „Зора-1928“ и Клуб на пенсионера

(10 човека)

„Слънцето трепти да зайдя“

„Мама на Андон думаше“

„Ойр малер мале“

5 мин.

21.

13.

Певческа група

с. Роза Пенсионерски клуб “Дълголетие”

Певческа група “Росна китка”

(10 души)

„Мари Марийо“

„Гюрга пере на реката“

5 мин.

22.

14.

Певческа група

с. Овчи кладенец НЧ “Мисъл -1931”

Женска певческа група за автентичен фолклор

(14 души)

„Залюбяла бяла Рада“               „Чувайте мало и голямо“

5 мин.

 

 

23.

15.

Група за народни обичаи

с. Овчи кладенец НЧ “Мисъл -1931”

(11 души)

“Лазаруване”

10 мин.

24.

16.

Певци

с. Хаджидимитрово НЧ “Васил Левски – 1950”, Пенсионерски клуб “Райна княгиня”

Митка Василева Тодорова

„Белила Злата дарове“      „Николчо Радке думаше“

3 мин.

25.

17.

Певческа група

с. Хаджидимитрово НЧ “Васил Левски – 1950”, Пенсионерски клуб “Райна княгиня”

(14 души)

„Йорданкен Тейно думаше“

„ Иван на Рада думаше“

„Де се е чуло и видяло“

5 мин.

26.

18.

Певческа група

с. Окоп

НЧ “Христо Ботев  – 1929”

(15 души)

„Мъри, Стано“                        „Иван на Рада думаше“          „Стоян кон седлае“

5 мин.

27.

19.

Група за народни обичаи

С.Веселиново

НЧ „Йордан Андонов – 1927“

(15 души)

“Бабин ден”

15 мин.

28.

20.

Певческа група

с. Козарево

Клуб на пенсионера

Певческа група “Орхидея”

(10 души)

„Сеймени в  село влязоха“

„Вельо на Иванка думаше“      „Стояновата майчица“        „Зачули ми се, зачули“

5 мин.

29.

21.

Група за народни обичаи

с. Кукорево

 НЧ “Виделина -1928”

(13 души)

Обичай Жътва

10 мин.

ОБЩИНА БОЛЯРОВО

30.

1.

Певческа група

С.Стефан Караджово

НЧ „Стефан Караджа“

Група за автентичен фолклор „Извор“

(13 души)

„Делили ми се, делили“

„Даньо на Кена думаше“

„Калино, Радо“

5 мин.

31.

2.

Певческа група

Гр.Болярово

НЧ „Възраждане“

Група за автентичен фолклор „Болярка“

(10 души)

„Дошло е в село даскалче“

„Отгоре слизат овчари“

5 мин.

32.

3.

Певци

С.Стефан Караджово

НЧ „Стефан Караджа“

Атанас Тодоров Георгиев

“Задало се е,мамо“

„Димитровата майчица“

3 мин.

33.

4.

Певци

С.Воден

НЧ „А.Маймункова“

Валентина Янкова Тодорова

„Сестро Еленко“

„Манделе, мари хубава“

3 мин.

34.

5.

Певческа група

С.Воден

НЧ „А.Маймункова“

Женска певческа група

(15 души)

„Два са млади залюбили“

„Нано, Нанке“

„Искала Янка да пойде“

5 мин.

About the Author :