Председателят на ЛРС „Странджа“ – Болярово събра представители на всички дружинки

IMGP5630На 20 октомври 2017 година председателят на ЛРС „Странджа“ – Болярово общинският кмет Христо Христов събра представители на всички четиринадесет ловно-рибарски дружинки. На срещата присъстваха не само председатели на дружинки, но и ловни специалисти и ръководители на ловни излети. Гости на тази среща бяха Атанас Димов (РДГ-Сливен),  Д. Димитрова (представител на Държавно горско стопанство – Елхово) и Златиян Стоянов – КОС-Елхово.

Господин Христов запозна присъстващите с основната тема на срещата – необходимостта от вземане на мерки в изпълнение на програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестта бяс в България за периода 2016-2018 г. Той подчерта пред всички ловци, че по отношение на мониторинга на бяс е необходимо да края на 2017 г. да предоставят проби от намелени мъртви или отстреляни хищници – чакали и лисици по приложеното разпределение. IMGP5629За всички предоставени във ветеринарномедицинските служби чакали и лисици, всеки понеделник до 12 часа,  седмица трябва да се уведомява писмено Държавно горско стопанство – Елхово.

Регионалните дирекции по горите всяка седмица до сряда подава справка в Изпълнителната агенция по горите за представените хищници във ветеринарно-медицинските служби по горски и ловни стопанства. На ловни сдружения, които не изпълняват плана за отстрел на хищници и не предоставят проби за изследвания по описания ред, няма да се предоставят за следващия месец разрешителни за лов от държавните горски и ловни стопанства.

На срещата бяха припомнени и указанията за безопасност при боравене с ловно оръжие и боеприпаси по време на ловните излети и забранените средства и методи при ловуване. Бяха зададени много актуални въпроси към гостите и обсъдени текущи такива.

IMGP5628IMGP5627 IMGP5626

 

About the Author :