Председателят на Административен съд – Ямбол избран в Управителния съвет на Асоциацията на българските административни съдии

admsudpresksad4Председателят на Административен съд – Ямбол Диана Петкова беше избрана за член на Управителния съвет на Асоциацията на българските административни съдии на Отчетно-изборното събрание на организацията, проведено на 28 и 29 ноември. За Председател е преизбран Боян Магдалинчев, заместник председател на Върховния административен съд.

По традиция, на събранието на Асоциацията на административните съдии, беше връчена наградата „Студент по право за 2014”, която тази година получи Полина Иванова, студентка по право във Варненския свободен университет.

След направения отчет и избор на нов Управителен и Контролен съвет, членовете на Асоциацията имаха възможност да слушат лекции с акценти върху актуалната практика на Съда на ЕС на проф. д-р Флоранс Беноа-Ромер – Директор на Академията по демокрация и права на човека във Венеция и проф. д-р Жан-Пол Жаке, почетен директор на Правната служба на Съвета на ЕС.

Катя Няголова

About the Author :