Предложения за Бюджет 2021 на групата съветници “БСП за България” в Общински съвет – Ямбол

Предложенията ни за включване в Бюджет 2021 на Община Ямбол са част от всички предложения, отправени към нас  като общински съветници. Те  са в резултат от проведени значителен брой лични срещи,  запознаване с проблемите на място и най-вече – неотложната необходимост за решаването им, а именно: 

 1. Осигуряване на средства за безплатни ясли за всички деца в Ямбол.

МОТИВИ: Пълното отпадане на таксата за детски ясли ще покаже подкрепящо отношение на община Ямбол към семействата с малки деца и ще стимулира включването на повече деца в предучилищна подготовка и възпитание, ще осигури качествена грижа за тяхното успешно развитие.

През 2020 година  по наша инициатива таксите за яслите бяха намалени на половина. Поехме ангажимента да не се отказваме от основната ни цел – тяхното пълно отпадане за сметка на бюджета на община Ямбол.

 

 1. Конструктивно обследване и техническа паспортизация на всички сгради на детски заведения в Ямбол – ясли и детски градини, които нямат такива.

МОТИВИ: Паспортът ще даде яснота относно състоянието и надеждността на конструкциите и необходимите мерки за поддържането и безаварийната им експлоатация в бъдеще, както и ще предвиди срокове за извършване на необходими ремонти и контролен мониторинг. Изготвянето на технически паспорти е регламентирано с чл. 176а  от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.

Притеснени родители поставят с тревога въпроса за затваряне на сгради в отделни детски градини, поради технически проблеми, преместване на децата в други сгради, следствие на което се нарушават държавно-образователни стандарти и се понижава качеството на обучение и почивка на децата в детските заведения. Безопасността  на децата в града е задача номер едно за всички нас.

 

 1. Цялостно експертно обследване на градското озеленяване от специалисти на общината и външни такива за изготвяне на годишни графици по райони за скелетни резитби с указване на начина и местата на резитба за всяко отделно дърво.

МОТИВИ:  На територията на целия град има опасно високи дървета, които, за съжаление, излизат извън обхвата на обслужващата техника. Огромните им размери създават проблеми – засенчват жилища, запушват улуци, повреждат покриви, прекъсват електрозахранване, повреждат инженерна инфраструктура. Някои високо изнесени корони правят дърветата неустойчиви на вятър, което застрашава и сигурността на хората, и на тяхната собственост. Зелената система е една от емблемите на нашия град, но в същото време е необходимо тя да бъде поддържана така, че най-безконфликтно да взаимодейства с останалите системи на градската среда.

Засега проблемите се решават на парче, по сигнали от граждани и фирми. Време е да стартира неговото комплексно разрешаване. Подрязването на градските дървета е нормалният начин за поддържане на уличните и кварталните насаждения, дава възможност за естетическо оформяне на короните на дърветата, тяхното подмладяване и най-вече тяхната безопасност.

 

 1. Проектиране и изграждане на „Лекоатлетическа писта на Градски стадион“ – гр. Ямбол

МОТИВИ: Недопустимо е областен град, с традиции в леката атлетика, с амбиции за масов спорт сред населението и местна власт, насърчаваща здравословния начин на живот да няма съвременна лекоатлетическа писта.

 

 1. Изграждане на допълнителен брой парко-места около зелената площ, находяща се между блоковете 12, 19, 13 в ж.к. „Диана“ и ул. „Надежда“ и асфалтиране на улицата до бл.12.

МОТИВИ: Предложението обосноваваме с недостатъчния брой места за паркиране, поради наличието на детска градина, студентско общежитие, развлекателни заведения в района. Зелената площ и към днешна дата нерегламентирано се използва за паркиране, а улицата до бл.12 се нуждае от асфалтиране. Има изготвен проект за визирания по-горе район (за допълнителни 50 парко-места, облагородяване на зеленото пространство и асфалтиране на улицата). Гражданите от района заявяват, че са готови да подпомогнат общината с поддържане на зелената площ със собствени средства и усилия.

 

 1. Благоустрояване на междублоковото пространство зад блок №8 (около детската площадка и магазин „Ябълката”) в кв. „Златен рог”.

МОТИВИ: Налице е остра нужда от подобно благоустрояване, гражданите с години очакват местната власт да приоритизира този район.

 

 1. Ремонт и реконструкция на ул. „Акация“ в град Ямбол.

МОТИВИ: Ул.“Акация“ се явява основна улица, започваща от парк „Боровец“ и завършваща на ул. „Крайречна“ (пресича и основна пътна артерия – ул. „Преслав“). Гражданите от квартала всяка година настояват за ремонт на улицата, тъй като поради лошото ù състояние се амортизират превозните средства както на живущите, така и специализираните транспортни средства – за сметосъбиране и сметоизвозване, линейки други подобни.

 

 1. Проектиране, изграждане и благоустрояване на ул. „Кара Кольо“ – от № 16 до края на улицата, граничеща с т.нар. „Стара автогара“.

МОТИВИ: Улицата е изключително натоварена, пътната настилка е компрометирана, липсва осветление. Гражданите от години настояват за реакция на местната власт.

 

 1. Отстраняване на проблеми в пространството между завод „Вилжуиф” и ул.Милин камък”.

МОТИВИ: Липсва осветление, а отсечката е с интензивно пешеходно движение. Наред с това отсечката е компрометирана и създава проблем за възрастните хора и майките с детски колички (подхода от „ Вилжуиф” към магазин „Сара“).

 

 1. Изпълнение на решенията на вертикалната планировка по изготвения от община Ямбол проект за решаване на проблем на ул. „Димитър Благоев“, северната част на бл.8.

МОТИВИ: Откъм северната част на бл.8 на ул. „Димитър Благоев“ има проблем с повърхностното насочване на атмосферните води – сняг, дъжд и други, които постоянно се оттичат в приземното ниво на блока. Блокът е буквално „блокиран“ за живущи при по-тежки атмосферни условия и често наводняван.

 

 1. Доставка и монтаж на бариера с дистанционно управление за осигуряване на достъп на живущите в бл.№2 на ул. „Цар Освободител”.

МОТИВИ: Както живущите от години имат проблем с достъпа до блока, такъв имат и специализираните транспорт и екипи при спешни и аварийни нужди.

 

 1. Ремонт на ул.”Черно море”.

МОТИВИ: Улицата е павирана – голяма част от паважа е пропаднал или надигнат. По нея има интензивно движение, предвид че е до голямо училище – „П.Р.Славейков“.

 

 1. Изграждане на детска площадка на зеленото пространство на ул. „Козлодуй“, пред бл.2.

МОТИВИ: Гражданите от района многократно поставят този проблем. Такава площадка липсва в квартал, в който живеят много млади семейства с деца и които настояват общината да демонстрира грижа за здравето и отдиха на малките ямболски граждани.

 

14 .  Изграждане на детска площадка в “Търновската махала”.

МОТИВИ: В този квартал няма детски кът или площадка, за разлика от всички останали жилищни райони в града.

 

 1. Проектиране и изграждане на спортна площадка в бившето НУ „Ради Иванов Колесов“.

МОТИВИ:  В кв. „Каргон“ липсват достатъчно спортни площадки.

 

 1. Изграждане на детска площадка в ж.к. „Васил Левски” зад блок №10 и между бл.№7, №9 и №13.

МОТИВИ: В квартала има голям брой семейства с деца. Броят на детските площадки в този район е недостатъчен.

 

 1. Ремонт и разширяване на паркинга между блок №90 и блок № 94 в ж.к. “Граф Игнатиев”.

МОТИВИ:  Паркингът е многократно разкопаван и не е ремонтиран след това. Капацитетът му не е достатъчен за огромния брой живущи в двата блока.

 

 1. Изграждане на паркинг около блок № 64 в ж.к. “Граф Игнатиев”.

МОТИВИ: Непосредствено до този блок няма паркинг, което принуждава живущите да паркират в “зелените площи” и да нарушават Наредбата за зелената система и Наредбата за опазване на обществения ред в община Ямбол.

 

 1. Ново улично осветление на улиците „Стара планина“ и „Матвей Вълев“.

МОТИВИ: Липсва осветление по тези улици, което е предпоставка за пътни инциденти и създава напрежение у гражданите.

 

 1. Изграждане на пешеходни алеи в пространството между блокове №4 и №6 в ж.к. „Васил Левски“ и цялостно благоустрояване на обособената площ. Смяна на тротоарната настилка пред бл.№2 и бл.№ 4.

МОТИВИ: Естетизация на жилищната среда и удобство за придвижване на живущите.

 

 1. Реконструкция на тротоарите пред бл.№ 3 и бл.№ 6 в ж.к.“Зорница”.

МОТИВИ: Компрометирана тротоарна настилка, трудно придвижване на майки с колички и и деца, както и на възрастни хора.

 

 1. Монтиране на осветителни тела между бл.№8 и бл.№6 и зад бл.№1 в ж.к.”Зорница”.

МОТИВИ: Липсва осветление, което е предпоставка за инциденти и създава напрежение у гражданите.

Група съветници от “БСП за България” в Общински съвет – Ямбол

 

 

About the Author :

1 Comment to “Предложения за Бюджет 2021 на групата съветници “БСП за България” в Общински съвет – Ямбол”
 • Страхил
  December 2, 2020 - Reply

  23. Подмяна на начупените плочки в пешеходната зона от Градински мост до ул. Преслав.

  МОТИВИ: Културно изчакахме да изтече гаранционния срок, та ремонтът да е за сметка на ямболските граждани.

Leave a reply