Предизвикателствата пред България заради предстоящото председателство на Съвета на ЕС

01.12.2016Предизвикателствата пред България в контекста на предстоящото председателство на Съвета на ЕС през 2018г. бяха във  фокуса на информационното събитие, което Областен информационен център представи на 1 декември в зала № 107 на Община-Ямбол.

На него присъстваха представители на общинска и областна администрации и на регионалните медии.

01.12.16г., 2Какъв е механизмът на вземане на решения, в каква взаимовръзка и подчиненост работи Съветът на ЕС с другите институции, какви са общите приоритети за развитие, които ще се разглеждат, какво се очаква от нас като организатори и медиатори на това събитие с голяма обществена значимост и редица други въпроси бяха застъпени на информационната среща.

България ще поеме ротационното председателство на Съвета на ЕС на 1 януари 2018г. като част от „тройката“ Естония-България-Австрия и ще бъде председател до 30 юни 2018 г.

01.12.16, 3В рамките на този шестмесечен период тя ще играе активна роля в изработване на европейското законодателство, ще бъде организатор на заседания, работни групи и комитети с широко медийно отразяване.

Това ще даде възможност на България да влияе на политическия дневен ред в ЕС, да привлече туристи и бизнес партнъори, да популяризира своята природа, културно и историческо наследство.

Информацията и поставените въпроси  бяха отчетени като полезни и проворкираха интереса на значителния брой присъстващи на събитието.

 

About the Author :