Превенция на пътния травматизъм и безопасността на пътя

1На 2 април 2019г. БЧК – Ямбол и СБА с любезното съдействие на автошкола „Аполис“, организираха работна среща с кандидати за водачи на МПС. Срещата имаше за цел от една страна да се популяризира значението на първата помощ, като фактор за намаляване на жертвите и пътния травматизъм в страната, а от друга страна, да се предостави актуална информация и да се дискутира върху теми, свързани с пътната безопасност, основните причини за пътни инциденти и необходимостта от спазване правилата за движение по пътищата.

На срещата бе предоставена подробна информация за предстоящото второ национално състезание “Най-добър млад шофьор 2019”, което ще се проведе 2на 18 май 2019г. в град София и е насочено към млади водачи на МПС с до 5 години опит в управлението на автомобили.

От важно значение за нас бе да се обърне специално внимание на едни от най-уязвимите групи, участници в движението по пътищата – деца, възрастните хора и младите водачи на МПС, което е повод БЧК – Ямбол и партньорите на организацията, да правят необходимото, като организират различни инициативи, обучения и информационни кампании, които да допринасят за намаляване на жертвите на пътя.

ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК – ЯМБОЛ        

About the Author :