Превенция на противообществените прояви от МКБППМН-Болярово в училищата

56618804_628364050944525_3634217011648659456_nМестната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни при община Болярово проведе поредната инициатива във връзка с превенция с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Този път тя се  проведе в СУ‘ „Д-р Петър Берон“- град Болярово и се осъществи заедно с класните ръководители и обществените възпитатели в училището. Темата на урокът е “Кражба и грабеж“.

На  9 април урокът се проведе в часа на класа заедно с учениците от 5 и 6 клас. Водещ на темата беше Л. Ценов и заедно с класните ръководители Милена 57111747_355108521793674_8738132077771227136_nМанолова и Янка Микова им  разясниха термините ‘‘кражба‘‘ и “грабеж‘‘. Също така се  разиграха нагледно сцени с учениците ,показващи какво е извършване на кражба и на грабеж; как да се предпазват от съучастие и от извършване на подобни прояви. Също така педагозите разясниха на учениците всичките негативи  последствия, които ги очакват след извършване на подобни прояви, а именно: че ще бъдат наказани от Педагогическия съвет, ще бъдат заведени на отчет  в Детска педагогическа стая, ще им бъде разгледано Възпитателно дело от МКБППМН за налагане на възпитателни  мерки, както и настаняване във ВУИ; ще бъдат вписани в криминално  досие  за цял живот и ще бъдат подложени на съдебно преследване и осъдени и др.

Урокът приключи с дискусия от видяното и наученото. Педагозите отправиха апел към учениците  да внимават в каква компания влизат и при попадане в такава ситуация да не се поддават, да бъдат  предпазливи, за да не се окажат извършители на подобни престъпления.

56513168_340098326614531_4029169418071179264_n 56518232_291118721807736_5067046285169655808_n 56573546_629471634169076_4179221109943566336_n 56828085_1172760529551345_742373865774120960_n 56954338_1262624660559326_3884948539440103424_n 57104199_357826728157472_4823636615760969728_n

About the Author :