Превенция на водния травматизъм

OLYMPUS DIGITAL CAMERAНа 19 април 2016г., по инициатива на БЧК-Ямбол в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” в град Елхово се проведе работна среща с учители от начален етап на обучение.

Основната цел на срещата бе учителите да бъдат запознати с програмата за превенция на водния травматизъм „Приятели с водата”, която е насочена към учениците от 2-3 клас и опита на БЧК-Ямбол във връзка с нейното осъществяване през годините. Представени бяха учебните помагала, които се използват по време на обученията от учителите и учениците, разпределението на отделните теми и подходящо време за цялостното осъществяване на  програмата.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAДобриела Праматарова – специалист „Водноспасителна дейност” в БЧК-Ямбол запозна участниците с добрия опит на организацията от съвместната си работа с училищата през последните три години при реализирането на програмата „Приятели с водата”, като учителите имаха възможност да обсъдят и дискутират съществуващите възможности за качествено и ефективно реализиране на обученията до края на тази учебна година.

Работната среща предхожда предстояща такава в по-широк формат, която ще бъде посветена на програмите за превенция на водния травматизъм сред деца от различни възрасти, които БЧК реализира и възможносттта за успешно интегриране на темите за водна безопасност в учебните програми на всяко училище още през следващата учебна година. Срещата се организира със съдействието на РИО-Ямбол.

                                                    Добриела Праматарова

 

About the Author :