Превенция на водния травматизъм

btyНа 19 март 2018 г., в СУ „Пейо Яворов“ – град Стралджа, се проведе работна среща с Валентина Маринова, директор на училището  и класни ръководители на ученици от втори клас.

Основната цел на срещата бе учителите да бъдат запознати с програмата за превенция на водния травматизъм „Приятели с водата”, насочена към учениците от начален етап във връзка с подготовка за нейното осъществяване.

Добриела Праматарова – специалист „Водноспасителна дейност” в БЧК-Ямбол запозна участниците с добрия опит на организацията от съвместната  работа с училищата през годините при осъществяването на програмата. Обсъдиха се съществуващите възможности за качествено и ефективно реализиране на обученията, разпределението на отделните теми и подходящо време за цялостното осъществяване на  програмата до края на настоящата учебна година.

Предоставени бяха необходимите количества от учебни помагала за ученици и учители, включени в обученията.

Работната среща предхожда предстояща такава в по-широк формат, която ще бъде посветена на програмите за превенция на водния травматизъм сред деца от различни възрасти, които БЧК реализира и възможността за успешно интегриране на темите за водна безопасност в учебните програми на всяко училище, съгласно приетите промени в Закона за предучилищното и училищно образование, в сила от 18 юли 2017 г.

                                                                                                   ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК – ЯМБОЛ        

                                                                                                                               

 

 

 

                                                   

 

About the Author :