Превенция на водния травматизъм

OLYMPUS DIGITAL CAMERAПрез изминалата седмица БЧК-Ямбол бе домакин голям форум на тема: „Водната безопасност сред деца – програми за превенция на водния травматизъм на БЧК и начини за тяхното осъществяване”.

Участие взеха директорът на Областния секретариат на БЧК – инж. Митко Филипов, началника на РИО – Ямбол – инж. Красимир Стоилов,  директори на начални и основни училища от област Ямбол, учители по физическо възпитание и спорт и класни ръководители от начален етап на обучение – общо над 70 души.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAОсновната цел бе участниците да бъдат запознати с обучителните програми на БЧК за превенция на водния травматизъм сред деца от различни възрасти и възможностите за успешно интегриране на темите за водната безопасност в учебните програми на всяко училище. Поставен бе акцент върху програмата на БЧК  „Приятели с водата”, която през последните три години успешно се реализира в няколко училища в Ямболска област и която ще послужи за основа при въвеждането на темите за водната безопасност още през следващата учебна година сред ученици от начален етап на обучение.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAПо време на дискусията бе обсъден добрият опит на училищата от областта, работили по програмата „Приятели с водата”, учебните помагала, използвани по време на обученията, ефектът върху учениците, както и подходящият период за реализация.

Модератор на срещата бе Антон Налбантов – директор на дирекция „Водноспасителна служба” на БЧК.

                                                               Добриела Праматарова

About the Author :