Превенция на водния травматизъм сред деца

OLYMPUS DIGITAL CAMERAВъв връзка с предстоящия летен сезон и в изпълнение на задачите на БЧК  за  намаляване на риска от воден травматизъм сред деца, Ямболската червенокръстка организация стартира поредица от обучения по Водноспасителен минимум. Първите обучения се проведоха с учениците от  НУ „Св. Климент Охридски”-с. Крумово, община Тунджа.

Участниците имаха възможност да демонстрират първоначално натрупаните си знания по темата и получиха нови такива за основните опасности при къпане и плуване, начините за помощ и самопомощ при инцидент във водата.

По време на обученията децата проявиха голяма активност при обсъждането на конкретни случаи с инциденти във водата, дадени от самите тях.  С помощта на специалиста, отговарящ за водноспасителната дейност към БЧК – Ямбол – Добриела Праматарова, учениците успяха да достигнат сами до някои от причините за трагични инциденти с деца, особено в неохраняемите водоеми, намиращи се във вътрешността на страната.

Обученията по Водноспасителен минимум се реализираха със съдействието на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Тунджа.

                                                                Добриела Праматарова

About the Author :