Превантивни противоепидемични мерки

Ямбол, 09.03.2020 г.

На основание чл. 63 от Закона за здравето и във връзка с регистрираните случаи на COVID-19 на територията на области Габрово и Плевен и препоръка на Националния оперативен щаб, както и проведеното извънредно заседание на Министерския съвет на 08.03.2020 г., е необходимо да се предприемат и спазват превантивни мерки срещу разпространението на остри респираторни заболявания, предписани Заповед № РД-01-117/08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването г-н Кирил Ананиев.

Съгласно заповедта следва да бъдат преустановени посещенията на културни мероприятия, в т. ч. кина, а спортните мероприятия да се провеждат без публика. Забранява се провеждането на всякакви масови мероприятия, в които участват деца. Регионалните здравни инспекции трябва да създадат нужната организация, а всички лечебни заведения на територията на областта да заделят резерв от легла и съответна организация на работа на персонала в случай на необходимост. Регионалните здравни инспекции следва да уведомят областните управители, кметовете на общини, директорите на ОДМВР и всички лечебни заведения на територията на съответната област за въведените противоепидемични мерки.

Пресцентър Община Ямбол

About the Author :

Leave a reply