Превантивни мерки срещу разпространението на заболяването бруцелоза и антракс в област Ямбол

oblasna_admin_YambolПревантивни мерки срещу разпространението на заболяването бруцелоза и антракс в област Ямбол обсъдиха представители на няколко институции при областния управител. Срещата събра представители на Областна дирекция по безопасност на храните, Областна дирекция на МВР, и Областен отдел „Автомобилна администрация“. Съвместните действия имат за цел  ограничаване разпространението на заразните болести и случаите на транспортиране и придвижване на животни в нарушение на Закона за ветеринарно медицинската дейност в региона.

По мнение на експертите основна причина за появата и разпространението на болестта е нерегламентираното транспортиране на животни.

Към момента в Ямболска област няма констатирани случаи на двете зоонози. Според нормативните изисквания, животните от региона трябва да се придвижват от една община в друга след извършен преглед от ветеринарен лекар и наличие на необходимите сертификати, пътни листи, паспорт при едрите преживни животни. Институциите започват и съвместни проверки, като ще се следи за всички изискуеми документи и маркировка на животните.

Експертите съветват хората да не консумират необработени или замърсени месо, месни продукти и мляко, да съблюдават качеството и произхода на млякото и месото.

За ограничаване разпространението на заболявания в област Ямбол ще бъдат проведени и срещи по места в общините, като за общините Болярово и Елхово ще се включат и представители на РД „Гранична полиция“.

About the Author :