Преброяването на населението и жилищния фонд ще се проведе от 7 септември до 3 октомври 2021 година

С решение № 61 от 21 януари 2021 година на Министерски съвет е определен нов критичен момент и период за провеждане на Преброяване на населението и жилищния фонд – 2021, което трябваше да се проведе през 2020 година, но беше отложено поради епидемиологичната обстановка.

То ще започне в 00:00 часа на 7 септември 2021 година и ще приключи в 20:00 часа на 3 октомври 2021 година.

Преброяването чрез попълване на електронна преброителна карта ще се извърши по интернет от 00:00 часа на 7 септември 2021 година до 24:00 часа на 17 септември 2021 година, а чрез посещение на домакинствата, сградите и жилищата от преброител: от 08:00 часа на 18 септември 2021 година до 20:00 часа на 3 октомври 2021 година.

Решението на Министерски съвет е взето на основание чл.3, ал.4 от Закона за изменение и допълнение за Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в  Република България през 2021 г. и във връзка с продължаващата епидемиологична обстановка в страната.

Пресцентър на община Ямбол

About the Author :

Leave a reply