Практическо занятие по пожарна безопасност в ДГ „Здравец“

На 8 ноември 2019 г. от 10 часа в ДГ „Здравец” – гр. Болярово се проведе практическо занятие по пожарна безопасност на тема: „Евакуация на деца и личния състав при възникване на пожар”.

В същия час се проведе евакуация и по филиалите в селата Стефан Караджово , Шарково и Воден.

Децата бяха изведени на безопасно разстояние от сградата на детската градина. Евакуацията беше успешно завършена. А гост на практическото занятие в ДГ „Здравец” беше началникът на Участък „Пожарна безопасност и защита на населението“ – гр. Болярово Станислав Михов. Той запозна децата с някои практически основни правила, които трябва да се спазват задължително при възникване на ситуация на пожар.

Интересна беседа изнесе Стоянка Гочева на децата от ДГ „Здравец” –   Болярово. Под нейно ръководство, малчуганите разказаха с какви предмети не трябва да играят малките деца и при пожар на кой телефонен номер трябва да се обадят. Г-жа Гочева затвърди знанията на децата как да действат в задимена обстановка.
Обясни им, че трябва да поставят мокра кърпа на устата и носа и приведени трябва по най-бързия начин да се изведат децата на безопасно място.

About the Author :

Leave a reply