Практика в Италия за учениците от Гимназията по земеделие

picItalyВъзпитаници на Професионална гимназия по земеделие «Христо Ботев» , гр. Ямбол ще бъдат на 14-дневна производствена практика в Италия. Бъдещите механизатори на селскостопанска техника ще имат възможност да надградят своите знания и умения, както и да затвърдят придобитите вече такива от часовете по Трактори и Автомобили, Диагностика и ремонт,   Ремонт на машино-тракторни агрегати, Безопасност на движението.   Практиката в Италия има за цел да осигури условия за добиване и на нови професионални умения в съвременна, модерна технологична среда.  20 момчета ще упражняват своята професия, като ще работят в биоферма в околностите на град Сполето – Италия.

Производствената практика в Италия се осъществява под формата на културен модул по проект №2017-1BG01-КА102-036125 „Устойчиво развитие“ по програма “Еразъм+“. Програмата цели да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица. Този обмен на опит дава възможност на учениците от ямболската гимназия по земеделие да развият професионалните си качества, като практикуват уменията си в модерни селскостопански фирми и производства. Учениците ще работят на терен в реални трудови условия и ще поправят селскостопанска техника, която се нуждае от ремонтни дейности. Ще се запознаят с трактори и машини, които са последно поколение на европейския пазар.

Програмата “Еразъм +” поема всички разходи по транспорт, нощувки, храна и джобни пари. Освен това на най-старателните ученици и на тези, които покажат добри знания, умения и дисциплинираност, програмата дава възможност и за заплащане на труда по производствена практика.

ПГЗ „Хр. Ботев“ под ръководството на своя директор инж. Тодор Тодоров за втора поредна година успешно реализира проект по “Еразъм+”. През настоящата 2017-2018 учебна година  ще бъдат осъществени две учебни практики. „Една от мисиите на училището, което е с дългогодишни и доказали се традиции в обучението по земеделие, е нашите възпитаниците да получат професионално образование , което им гарантира реализация на пазара на труда“, каза директора на гимназията инж. Тодоров.

През пролетта на 2018 година на учебна практика в Италия  ще замине и втора група ученици от ПГЗ „Христо Ботев“ . Ръководството на гимназията е уверено, че именно обмена на опит с други страни членки на ЕС е правилният път за едно модерно и качествено професионално образование.

 

About the Author :