Празник „Трети март – Освобождението“

biblioteka2Празник „Трети март – Освобождението“ проведоха шестокласници от ОУ „Димчо Дебелянов“ в Ямбол в регионалната библиотека. Те са от клуб „Моят свят в света на големите“ с ръководител Анелия Георгиева.

Със знаменца в ръцете децата изпълниха „Стани, стани, юнак балкански“, и „Вятър ечи…“, рецитираха Вазовото стихотворение „Опълченците на Шипка“.

Специалистите в библиотеката им представиха интересна презентация, посветена на причините за избухването на Руско-турската освободителна война и хода на войната. Децата се biblioteka1запознаха с паметниците Панорама „Плевенска епопея“ в Плевен и паметника на връх Шипка. Последвалата викторина провери техните знания върху този период от нашата история.

Наградени бяха най-добрите в проведения конкурс за есе на тема „Освобождението, освободителите и ние“. Имаше награди и за най-добрите в изработването на колаж, посветен на Трети март и Освобождението. В този случай бяха обединени уменията на учениците за работа програмата пауър пойнт и знанията им по история. Празникът завърши с химна на България.

 

About the Author :

1 Comment to “Празник „Трети март – Освобождението“”
  • Portal Oświatowy
    May 13, 2022 - Reply

    Your website is great. When is the next post comming on this topic.Im happy I found this blog, hope you can come to exchange my website I am a novice!

Leave a reply