Празник по безопасност на движението

60143567_799926020392224_4233404600578736128_nНа 15.05.2019 г. в ДГ „Здравец” – гр. Болярово се проведе празник посветен на безопасността на движението по пътищата.

Гости на празника бяха инспектор Г. Арабаджиев началник на пътна безопасност гр. Елхово и общински съветник г-н Я. Анев.

 Проведеното мероприятието помогна да се осъществи взаимодействие с МВР и родителската общност за подпомагане на обучителния процес на децата по безопасност на движението.Празника премина в емоционална, тържествена атмосфера, където децата се „Учат играейки- живеят знаейки”.

В тази възраст децата рядко се движат самостоятелно, но въпреки това те са участници в движението и затова трябва да умеят да се движат безопасно.

Инспектор Арабаджиев изнесе много интересна и поучителна беседа на децата.Тематично поднесеният материал обогати знанията на децата за основните правила на уличното движение. Опазване живота и здравето на децата на улицата. Подготовката им за безопасно предвижване като пешеходци. Беседата от инспектор Арабаджиев подпомогна подобряването на възпитателно- образователния процес по БДП. Децата усвоиха знания и умения в областта на пътната безопасност. Придобиха обобщени представи за по-важни пътни знаци – STOP, път с предимство, пешеходна пътека; Внимание! Други опасности, Двупосочно движение, Паркинг и други. Затвърди представите им за пътното движение и уменията им за безопасно придвижване като пешеходци. На поставени от инспектор Арабаджиев въпроси децата изброяваха кой къде се движи; назоваваха участниците в движението; изброяваха светлините на светофара по цвят. Обогати речника на децата за улица, тротоар, платно и пешеходна пътека тип “Зебра”.

Разказа им за местата, където могат да играят. Усъвършенства понятията на децата за безопасността им на улицата. Уточни и разшири знанията им за малкия пешеходец. Изгради елементарни представи за пътното движение и важни умения за безопасно придвижване като пешеходци.

След това децата усъвършенстваха и затвърдиха наученото в игрови дейности.

Първа игра ,,На улицата- минута е много“. Разказваха и назоваваха двата вида светофари.Изброяваха светлините на светофара, отгатваха гатанки и пяха подходящи песни за възрастта си.

С радост изиграха игрите ,, Сглоби знака ” и ,,Правилно – неправилно“. Накрая се проведе колоездене, в което победители от група „Буратино” са Никол Попова и Ивайла Ставрева, а от група „Мики Маус” победител е Алексиано Ценов. Накрая г-жа Гюрова раздаде на всички участници по един балон.

60168638_799922020392624_1144184699313192960_n 60187716_799927047058788_3675473458176720896_n 60201646_799923640392462_4599142106877919232_n 60211999_799918660392960_3750448236951764992_n 60273134_799926063725553_4379210171818180608_n 60275487_799921170392709_772870135030480896_n 60275741_799926300392196_615818977905475584_n 60323753_799920103726149_940853323953602560_n

About the Author :