Празник на духовността в Зимница

DSC09886aСамо дни преди 24 май, най-българския празник, в Зимница поканиха гости от близо и далеч, за откриване на грейналия в новия си облик духовен храм. Строено преди 88 г. читалище „Възраждане-1926” имаше нужда от ремонт. Благодарение  проект на настоятелството по ПРСР, мярка „321 „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони” с активната, постоянна и настойчива помощ от страна на общината, сградата не само е преобразена, тя се роди за нов живот. И читалищните дейци, самодейците от селото показаха, че  знаят как да напълнят със съдържание всяка от залите.

Елка Пейчева, председател на читалището, покани кмета на общината Митко Андонов и кмета на селото Тенко Тенев заедно да срежат лентата на новата придобивка. С пожелание за спорна работа, с благодарност към изпълнителите на обекта, към екипа по проекта, консултант и спомоществуватели  г-н Андонов ливна и менчето с вода преди всички да пристъпят в новата сграда. „Днес всички ние сме още по-мотивирани да работим за опазване, съхранение и разпространение на местните традиции и  култура на Зимница. Читалището ще бъде  все този духовен храм, съхраняващ паметта на времето, подхранващ духа на настоящето, в грижа за бъдещето на новото поколение”, подчерта г-жа Пейчева, приветствайки и останалите гости на тържеството Иван Иванов, зам.-областен управител, Атанаска Кабакова, председател на ОбС, Иван Георгиев и Мария Толева, зам.кметове на общината, Атанаска Христова, секретар, Радостин Иванов, консултант по проекта и др. В своето слово председателят на читалищното настоятелство обърна внимание на всички дейности по изпълнение на проекта с благодарност към фирмата изпълнител „ИНКОМ ПВ” ООД Ямбол, припомни  получената финансова помощ от общината за гарантиране изпълнението на проекта както и решението на ОбС за дарение сградата на настоятелството. Не беше пропуснат и факта, че довършителните работи  на стойност  20 000 лв. са отново от общината. Не са един и двама зимничани, които дариха своя труд за  почистване и въвеждане  в ред на обновената сграда.

DSC09921a„Читалище „Възраждане- 1926” Зимница е символ, светиня, дух и светлина. Така е било през годините, така е и днес. А причина за това са хората, тези, които обичат, пазят, разпространяват и обогатяват българския фолклор, поддържат празниците!” ,каза в обръщението си към зимничани кметът Митко Андонов с пожеланието „Всеки път когато прекрачвате прага на читалището, помнете: след църквата това е най-сакралното място, в което се влиза с благоговение. Бъдете упорити, действени, инициативни. Бъдете отговорник и всеотдайни в работата , организирайте своите празници с ум и сърце!”.  Г-н Андонов връчи на читалището парична награда на стойност 400 лв., които да подпомогнат празника.

Бяха прочетени  поздравителни адреси  от Тенко Тенев, кмет на Зимница, ОУ ”Св.св.”Кирил и Методий” – Зимница, читалище „Просвета-1892” – Стралджа, читалище Лозенец и др.

Последва един богат концерт на ансамбъл „Златен клас” ,  детския танцов състав и фолклорната певческа група „ Зорница”.С песните, танците, мелодиите, носиите зимничани доказаха любовта си към народното творчество и готовността да поддържат активна читалищна дейност.

В края на тържеството благодарност получиха всички спонсори подкрепили организацията на празника – инж.Стоян Проданов, Васил Горнаков, Петър Горнаков, ЕТ ”Спас-Сюлейман Джамбаз”, Александър Илиев, Панайот Пейчев, Петър Жеков,  Иван Радев, Паруш Парушев, Весела Сотирова, Янчо Банчев, Стоян Славов.

About the Author :