Празник в Генерал Тошево

??????????????????????Още един проект на община „Тунджа“ е успешно реализиран. Кметът на общината Георги Георгиев и кметът на с.  Генерал Тошево Иван Николов официално откриха обновения площад в селото, ремонтираната сграда на читалището и помещение в кметството.

В словото си кметът Георгиев подчерта, че през 2014 година вложените средства за капиталови разходи в с. Ген. Тошево са в размер на 146 662 лева.

???????????????????????????????Благоустрояването на площада е по спечелен от общината проект пред МИГ „Тунджа“. Одобрената безвъзмездна финансова помощ от Държавен фонд „Земеделие“ е в размер на 108 000 лв., но с цел ремонт на оградата и подходите към площада, общината дофинансира с 10 845 лв. собствени средства. Така общият размер на вложението е 118 845 лева.

Със средства от общинския бюджет, близо 21 000 лв., е подменена дограмата на читалищната сграда и боядисана нейната фасада. Ремонтирана е оградата на гробищния парк, подновена е дограмата, подовата настилка и е освежено помещение в сградата на кметството. За тези ремонти общината вложи над 6 800 лв.

??????????????????????В празника на мегдана прозвучаха песни в изпълнение на фолклорна певческа група „Овчарица“ при народно читалище „Мисъл“, с. Овчи кладенец и група „Талашманлийски напеви“ от с. Генерал Тошево. Присъстващите на площада, с весело настроение, се присъединиха към танците на местния ансамбъл „Пиргулянска китка“, който скоро се завърна с нови златни отличия за своите изпълнения, получени от фолклорния фестивал в Гурково.

About the Author :